Różaniec – instrukcja, tajemnice, rozważania

Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać. Zatem przypomnijmy ogólne założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt dobrze różańca.

Nie wstydź się nieznajomości różańca!
Każdy kiedyś zaczynał! 🙂

W poniższym poradniku wyprostuję kilka pojęć, bo często mylą się ludziom takie sprawy jak długość różańca, części i tajemnice, dziesiątki i rozważania.

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy, że ktoś modli się na różańcu, może to oznaczać jedno z poniższych:

 • jedną tajemnicę = jedną dziesiątkę = czyli 10 „Zdrowaś Maryjo…”,
 • jedną część różańca = pięć tajemnic = 5 dziesiątek = czyli 50 „Zdrowaś Maryjo…”
 • albo nawet cały różaniec = 3 (lub 4) części = 15 (lub 20 tajemnic) = 150 (lub 200) „Zdrowaś Maryjo…”, jak to właśnie czynimy w nowennie pompejańskiej.

Jak widać, taka ilość „interpretacji” może powodować pewne nieporozumienia. Dlatego wyzeruj swoje myślenie i może mylne założenia. Postarajmy się razem to wszystko wyprostować 🙂

Różaniec – informacjeTekst pochodzi ze strony www.rozaniec.info
Różańce zamówisz na stronie www.rosemaria.pl

Spis treści

O czym dowiesz się w tym artykule?


Wróć na górę

Jak wygląda różaniec?

Różaniec jako przedmiot

To po prostu sznur z koralikami.

Choć i tu są trzy rodzaje różańca:

 • dziesiątka, może być też w formie obrączki na palec,
 • pięć dziesiątek (ok. 59 koralików, najczęściej spotykany)
 • pełny (z 15 dziesiątkami, jaki widzimy u zakonników).

Ale na razie zostawmy tę sprawę na boku. Spójrzmy na różaniec jako na modlitwę.

Różaniec jako modlitwa

 1. Modlitwa różańcowa składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, jest to część czwarta, chronologicznie występuje po części radosnej.
 2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic wiary, które rozważamy w modlitwie na różańcu.
 3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca.
 4. A więc 1 część różańca (= 5 tajemnic) to 5 dziesiątek (= 50 zdrowasiek).

Wróć na górę

Różaniec – instrukcja krok po kroku


A teraz po kolei, instrukcja różańca krok po kroku.

Różaniec - instrukcja, modlitwy i tajemnice
Różaniec

Spójrzmy teraz na standardowy różaniec z pięcioma dziesiątkami. Widzimy krzyżyk i 59 ziaren splecionych sznurkiem lub łańcuszkiem. Tyle wystarczy, aby odmówić jedną część różańca (czyli 5 tajemnic).

Każde ziarno to kolejna modli­twa. Modlitwę różańcową zaczynamy od krzy­żyka (przeżegnaj się) i Składu Apostolskiego („Wierzę w Boga…”).

Na pierwszym ziarnie modli­my się Modlitwą Pańską („Ojcze nasz…”), następnie są trzy Pozdrowienia anielskie („Zdrowaś Maryjo…”) i Doksologia mała („Chwała Ojcu…”). Są to modlitwy wstępne różańca.

Następne przechodzimy do tzw. dziesiątek różańcowych. Każdą z nich rozpoczynamy krótkim rozważaniem, które wprowadza nas do kolejnej tajemnicy różańca. Każda dziesiątka to jedno „Ojcze nasz…”, a po­tem 10× „Zdrowaś Maryjo…” i jedno „Chwała Ojcu…”.

Różaniec i jego tajemnice

Modląc się, przechodzimy przez kolejne dziesiątki. Rozważamy przy nich tajemnice różańca.

Po każdej dziesiątce odmawiamy Doksologię oraz możemy dodać modlitwę fatimską albo modlitwę św. Maksymiliana.

Na końcu różańca odmawiamy „Pod Twoją obronę…”.

I to wszystko! 🙂

Fragment książki „Różaniec i nowenna pompejańska

KOMPENDIUM Różaniec i nowenna pompejańska

W magazynie SKU:978-83-63110-24-6
Cena promocyjna 9,90 zł Cena 13,90 zł

Wróć na górę

Modlitwy różańca

Skład Apostolski czyli Credo (1 raz, na początku)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa Pańska (przed każdą dziesiątką)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie (dziesiątki różańca)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Doksologia mała (po każdej dziesiątce)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę (na końcu różańca)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Dodatkowo, po każdej dziesiątce często modlimy się modlitwą fatimską ALBO modlitwą św. Maksymiliana

Modlitwa fatimska 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

AUDIOBOOK Nowenna pompejańska – nagranie różańca pompejańskiego na płycie CD!

W magazynie SKU:978363110659
Cena promocyjna 9,90 zł Cena 11,90 zł

Wróć na górę

 

Tajemnice różańca świętego – co to jest i po co?

Jan Paweł II w Rosarium Virginis Mariae pisał: „Różaniec, wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: « Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6, 7).

Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa»”. (cyt. z książki „Różaniec i nowenna pompejańska„).

Część pierwsza — Tajemnice radosne różańca

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga — Tajemnice światła różańca

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — Tajemnice bolesne różańca

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta — Tajemnice chwalebne różańca

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Historia Sanktuarium w Pompejach – Bartolo Longo (oprawa miękka)

W magazynie SKU:9788363110598
Cena promocyjna 29,90 zł Cena 39,90 zł

 

Rozważania różańcowe – przykłady

Poniższe rozważania są tak naprawdę fragmentami Pisma Świętego. To właśnie na Biblii opierają się rozważania tajemnic różańca. Sięgamy więc do źródeł. Rozważania mogą być różne – możesz też samodzielnie rozmyślać o prawdach wiary w tajemnicach różańca.

Więcej rozważań: zobacz na stronie zywyrozaniec.pl

Wróć na górę

Część pierwsza — Tajemnice radosne różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannieZwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Nawiedzenie świętej ElżbietyNawiedzenie świętej Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Narodzenie Pana JezusaNarodzenie Pana Jezusa

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyniOfiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyniOdnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

Wróć na górę

 

Część druga — Tajemnice światła różańca

Chrzest Pana Jezusa w JordanieChrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

 Objawienie się Pana Jezusa w Kanie GalilejskiejObjawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:„Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi.

Głoszenie królestwa i wzywanie do nawróceniaGłoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Przemienienie Pańskie na górze TaborPrzemienienie Pańskie na górze Tabor

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Ustanowienie EucharystiiUstanowienie Eucharystii

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:„Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: „Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

Wróć na górę

 

Część trzecia — Tajemnice bolesne różańca

Modlitwa Pana Jezusa w OgrójcuModlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Biczowanie Pana JezusaBiczowanie Pana Jezusa

Odpowiedzieli: „Barabasza”. Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali wszyscy: „Na krzyż z Nim!” Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Cierniem ukoronowanie Pana JezusaCierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu Żydowski!” I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek”. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”Rzekł do nich Piłat: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy”. Odpowiedzieli mu Żydzi: „My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym”.

Dźwiganie krzyża na KalwarięDźwiganie krzyża na Kalwarię

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem”.

Ukrzyżowanie i śmierć Pana JezusaUkrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Wróć na górę

 

Część czwarta — Tajemnice chwalebne różańca

Zmartwychwstanie Pana JezusaZmartwychwstanie Pana Jezusa

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się!”

Wniebowstąpienie Pana JezusaWniebowstąpienie Pana Jezusa

I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Zesłanie Ducha ŚwiętegoZesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemiUkoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię.

Wróć na górę

 

Pomoce różańcowe – co mi się przyda?

 1. Czasopismo „Królowa Różańca Świętego” www.rozaniec.info – o Maryi, różańcu, nowennie pompejańskiej.
 2. Różańcowa strona społecznościowa – www.zywyrozaniec.pl – forum, ludzie, rozważania
 3. Radio Różaniec – modlitwa na różańcu non-stop! – www.radio.rozaniec.info
 4. Różańce zamówisz na stronie www.rosemaria.pl
 5. Aplikacja do Nowenny pompejańskiej i różańca: na apple ios i google android
 6. Nagrania różańca na youtube (3 części, 4 części, cała nowenna pompejańska) i w podcastach.

A także: bezpłatna aplikacja do różańca!

Jeśli masz smartfona, po prostu uruchom aplikację do nowenny pompejańskiej i różańca! Jest możliwość odsłuchu nagrań w aplikacji – profesjonalne nagrania lektorskie. Włączenie tej opcji kosztuje poniżej 5 zł, które zasilą działania naszej Fundacji!

nowenna pompejańska app storestacks_image_4646
Różaniec i nowenna pompejańska

Książka do różańca  i nowenny pompejańskiej

Najlepszym, wyczerpującym temat nowenny pompejańskiej poradnikiem jest książka „Różaniec i nowenna pompejańska” – w całości w kolorze, bdb jakości i bardzo przystępnej cenie.

Książka jest kompletna i wyczerpuje temat różańca i nowenny pompejańskiej. Zawiera także poradniki, wskazówki, liczne pomoce w modlitwie. Zobacz tutaj!

 

Nowenna pompejańska i Różaniec

4 8 głosów
Oceń ten wpis

Nasze intencje modlitewne:

 
Powiadamiaj mnie o odpowiedziach
Powiadom o
guest
148 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Andrzej
Andrzej
31.10.16 21:18

Kiedy odmawiam ciągiem wszystkie części różańca, mam odmawiać credo na początku każdej części?

Agnieszka
Agnieszka
03.11.16 23:09
Reply to  Andrzej

Odmawiamy je tylko raz, na początku nowenny pompejańskiej w danym dniu.

Krystyna
Krystyna
07.11.16 22:38

Chcę odmawiać nowennę ale boję się ze nie dam rady pracuję na dwie zmiany ale tak chcę

piotr
piotr
08.11.16 23:23
Reply to  Krystyna

Ja często pracuję od rana do wieczora, do tego 3 malych dzieci, szkoła i znalazłbym jeszcze wiele podobnych wymówek. Ale 4 razy po ok. 15 minut zawsze w ciągu dnia znajdę.

Marzanna
Marzanna
08.11.16 23:49
Reply to  piotr

Jest na YouTube novenna pompejańską ,ja odmawiałam pierwszy raz ,razem z osoba która prowadzi modlitwę ,szło mi cieżko pierwszy raz ,ale byłam zdesperowana i dałam radę pierwszy raz w życiu odmawiałam różaniec ..teraz odmawiam po raz drugi i jest lepiej i nie mam juz żadnych trudności ,dziele na dwie części ,mozna na trzy podzielić rano ,po południu i wieczorem ..ale ja odmawiam dwie rano i jedna wieczorem ..czasami całość od razu ..w zeszłym roku ciagle mi ktoś prżeszkadzal ale nie poddałam sie ,uparcie odmawiałam ..teraz tez zaczęłam 1 go listopada ..juz 8 dzień ,na początku wydaje sie cieżko ale nie… Czytaj więcej »

Ewa
Ewa
27.03.20 15:45
Reply to  piotr

Jak długo rozważasz tajemnice różańca? Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Niektórzy mają taki sposób, że po wymienieniu danej tajemnicy, niektórzy dodają jeszcze krótki fragment, jedno zdanie np.<>. Tak też można rozważać?

Katarzyna
Katarzyna
02.01.18 00:51
Reply to  Krystyna

Ja też myślałam że nie dam rady ale gdy zaczęłam odmawiać zawsze miałam ta chwile na modlitwę. Teraz będę odmawiał drugi raz. Odmawiam za zdrowie mojej córki. Podczas omawiania nowe ny pompejanskiej powtorzylismy te same badania po 3tygodniach i okazało się że jest wyleczonaw99. 99 procent. Życzę powodzenia wiary wytrwałości i serdecznie pozdrawiam

Aga
Aga
08.11.19 12:52
Reply to  Krystyna

Ja odmawiam w trakcie pracy – w każdej chwili, w której nie muszę z nikim rozmawiać, pisac maili itd. Zalezy jaka praca. Ale da się . Zerkam w aplikację, żeby pilnować w którym momencie jestem – czytam sobie 1 tajemnicę, bo wiadomo, na pamiec sie ich nie zna, potem odmawiam 10tki już w głowie, licząc sobie na palcach 😉

Urszula
Urszula
13.03.17 01:05

Na poczatku jest ciezko bo wszystko dookola przeszkadza .Ja do Nowenny podchodzilam sporo razy wkoncu mi sie udalo i teraz nic mi juz nie przeszkadza. Bylo tak ze modlitwa mi sie mieszala tak jakby cos nieawalo mi abym sie modlila wlasnie z ræzancem. Modlilam sie do NMP aby wspomogla mnie podczas rozancia i daje rade juz nic nie przeszkadza. Wiec prosze kochani nie zniechecajcie sie ze COS tam miesza.Bedzie dobrze. Wiara jest najwazniejsza

Marcin
Marcin
23.03.17 22:17

nie do wiary ale nawet tu nie mogę znaleźć wyjasnienia o co chodzi z tajemnicami, jak je się wplata w różaniec? Mam tylko wypowiedzieć tajemnicę czy może wypowiedzieć i przemyśleć a potem różaniec odmawiać czy odmawiać myśląc o nich czy jeszcze inaczej? Oczywiście pewnie moje pytanie wyda siędziwne ale ja na prawdę nie wiem takich rzeczy i potrzebuję wyjaśnienia od podstaw a tu niestety (jak na innych stronach) ten element się pomija:(

Edyta
Edyta
30.03.17 01:02
Reply to  Marcin

Panie Marcinie nowenna pompejanska to odmowienie caaalleeego rozanca a rozaniec podzielony jest na 4 czesci bo sa 4 tajemnice: radosne, swiatla, bolesne i chwalebne. Jedna czesc rozanca ma 5 dziesiatek czyli razem to wyjdzie 200 zdrowasiek. Przed kaxda dziesiatka wypowiadamy pierwszy tutul z tajemnicy radosnej i chwilke rozwazasz. Pierwsxy tytul to akurat jest taki :zwiastowanie najswietszej Maryji Pannie, kolejna dxiesiatka drugi tutul z tajemnicy radosnej nawiedzenie swietej Elzbiety i tak odmowisz 5 dziesiatek z tajemnicy radosnej i przechodzisz do tajemnic swatla i znowu 5 dziesiatek.

Beata
Beata
18.08.18 00:23
Reply to  Marcin

Nie do wiary–jest też, że ja dopiero niedawno dowiedziałam się i nauczyłam, jeżeli umiemy-rozważamy tajemnice również w trakcie odmawiania zdrowasiek, mi nie zawsze się to udaje, zdrowaśki są jakby tłem do rozważania tajemnic, można sobie wyobrażać, że jesteśmy uczestnikami tych scen,np. klęczymy z Jezusem w Ogrojcu, ale jeśli nie umiemy tak,rozważamy przed każdą tajemnicą, choćby jedno zdanie z Pisma Św. na ten temat i póżniej zdrowaśki, ale nie „odklepywać”, tylko modlić się z sercem, z czasem może przyjść łaska kontemplacji 🙂 Wtedy przejdziemy cały różaniec z Jezusem i Maryją 🙂

Emilia
Emilia
08.04.17 03:44

Hej, jestem w trakcie drugiej pompejanki. Pierwszą w całości odmówiłam w tym roku. Próbowałam we wcześniejszych latach ale po 24 dniach przerwałam. Jak odmawiać nowenné pompejańską fajnie przedstawił na youtube o. Szustak. Warto też mówić znajomym że się odmawia pompejankę czasem potrafiá zdopingować lub nawet przypomnieć. Bo z czasem jest u mnie bardzo trudno. Mam pracę 3 zmianową w ciągu 1 tygodnia mogę mieć wszystkie te zmiany, dodatkowo mam jeszcze inne zajęcia i wspólnotę. Pozdrawiam

Marcin
Marcin
27.06.17 13:25

Witam, mam pytanie. Jeżeli odmawiam całą Nowennę Pompejańską od razu to czy muszę po każdej z 4 części Różańca odmawiać modlitwę „Pod Twoją obronę” czy wystarczy odmówić ją raz na zakończenie?
Dziękuję i pozdrawiam 🙂

Robert
Robert
06.12.17 01:09
Reply to  Marcin

A ja odmawiam „pod Twoją Obronę” po każdej dziesiątce Zdrowaś…

vst
vst
27.09.17 12:14

Warto nazwę każdej tajemnicy wspisać na youtube i tam są różne rozważania. Dobre rozwiązanie, jak kotś lubi posłuchać. Tak odmówiona modlitwa różańcowa może zjamie trochę więcej czasu, ale moim zdaniem jest lepiej rozważana.

Alicja Suchowierska
Alicja Suchowierska
30.09.17 14:46

odmówiłam już dwie nowenny.Prośby moje spełniły się. Na początku nie bylo łatwo ,do pierwszej podchodziłam trzy razy.Pod koniec trzeciej nowenny gdy wróciłamz bardzo męczącej podróży miałam przerwać odmawianie połozyłam się spać, różaniec różowy zaczał świecić zrobił się bialy widoczny był każdy paciorek. wstałam i zaczełam odmawiać. w następnych dniach sprawdzałam czy w nocy nie zmienia się kolor różańca-nie itak odmówiłam już do końca, z drugą nowenną nie było już problemu . Zamierzam juz rozpocząć w następnej intencji polecam ,ja w to wszystko wierzę polecilam innym osobom domyślałam się intencji w której odmawiała znajoma która mówiła że nowennę odmówiła .W niedługim… Czytaj więcej »

maria
maria
18.10.17 19:30

rozpoczełam nowennę myślałam ze bedzie ciezko,ale wieczorem spokojnie moge sie modloc i czuje,ze moja modlitwa zostaje wysłuchana za co dziękuje P Bogu i mam nadzieję , ze moja prośba zostanie wysłuchana .polecam każdemuj te modlitwe jest lżej na duszy.

Bea
Bea
22.10.17 22:28

Odmawiałam 3 razy nowennę . Teraz jestem w trakcie 4 . Nigdy wcześniej nie omawiałam różańca . Powiedziała mi o niej znajoma , która dzieliła się radością że Matka Boska ją wysłuchała. To o co ja się modliłam wydawało mi się nie realne do spełnienia , a jednak Matka Boska czyni cuda . Jest Wielka . Wszystkim teraz polecam . Z Bożą pomocą można pokonać wiele przeciwności losu.

Józef A.
Józef A.
23.10.17 02:07

19 Października 2017 roku zakończyłem odmawianie nowenny pompejńaskiej, tak jak najlepiej potrafiłem, w pewnej intencji. Już w trakcie odmawiania była zauważalna poprawa, ale dzisiaj sytuacja się mocno pogorszyła i nie wiem czy moja prośba została wysłuchana, czy też nie. Najbardziej boli poczucie bezradności, osamotnienia i opuszczenia. Niemniej jednak odmówienie tej nowenny pomogło mi w dostrzeżeniu prawd za co jestem wdzięczny a we mnie dalej tli się nadzieja i co prawda słabnąca, ale zawsze wiara że i ja zostanę wysłuchany.

emil
emil
21.11.17 01:21
Reply to  Józef A.

Hej Józef. Polecam Tobie Ojca Szustaka (filmik na YT) posłuchaj co on mówi o tej modlitwie.
pozdr.

Pawel
Pawel
23.10.17 16:55

Bardzo chce codziennie odmawiac dziesiatke rozanca, tylko teraz, nie wiem kiedy wstawic tajemnice rozanca, np:w poniedzialek – tajemnica radosna? w ktorym momencie rozanca?
Dziekuje za pomoc

Hania
Hania
08.01.18 20:11
Reply to  Pawel

Sądzę, że możesz np codziennie odmawiać kolejną tajemnicę, albo np przez tydzień jedną a potem kolejną:-) a najlepiej dołącz do koła różańcowego. Pozdrawiam
ps nie wiem czy dobrze zrozumiałam Twoje pytanie

Ela
Ela
31.10.17 10:19

Dziekuje Najswietszej Maryji Pompejanskiej za wszystkie cuda jakie przytrafily sie mojej corce. W najsmielszych wyobrazeniach nie myslalam, ze tak pozytywnie potocza sie wydarzenia w zyciu mojej corki !
Wierzcie w modlitwe a prosby wasze beda spelnione !

Hania
Hania
08.01.18 20:30

Partosie, to nie jest żadne ,,szatańskie zwiedzenie”. Spójrz ile dobra, powrotów do Boga i licznych łask dokonało się poprzez modlitwę różańcową. A Maryja nie domaga się czci Boskiej. Przypisywanie Jej np. wszechmocy Bożej jest herezją. Ona sama z siebie nie działa cudów, tylko wyprasza o nie Boga (jeśli coś nie tak powiedziałam, to proszę o sprostowanie). My wierzymy, że Jezus, jako Swojej Matce, niczego nie odmawia. Dlatego modlimy się do Niej, za Jej pośrednictwem do Boga. Jeśli masz wątpliwości co do pewnych dogmatów, proponuję, żebyś porozmawiał z naprawdę mądrym i wykształconym księdzem lub teologiem. Pozdrawiam

Wierząca
Wierząca
04.03.18 11:41

Proszę Was wszystkich modlących się Nowenną o jedno Zdrowaś Mario w mojej intencji. Odchodzę od zmysłów, zapadam w coraz większą depresję, nie mogę sobie przypomnieć słów najprostszej modlitwy. Proszę, pomóżcie.

Piotrek
Piotrek
21.09.19 15:48
Reply to  Wierząca

Wstając i kładąc się, rób powoli znak krzyża, to ważne to też modlitwa, kiedy mamy problem z modleniem się. Pomoże też napewno, z czasem wróci chęć i siły do modlitwy. Spowiedź też dużo da.)

Kinga
Kinga
22.03.18 17:56

Odmawialiście kiedyś Drogę Krzyżowa w formie różańca świętego? Jakie macie z tym doświadczenia?

Lidka
Lidka
20.06.18 18:37

Ile czasu zajmuje wam omówienie jednej części? Mi to bierze ok. 15 min czyli niedużo a słyszałam że jak niektórzy odmawiają 4 części to razem ze 2h czyli wychodziłby że jedna część pół h. Ja czuję że dokładnie odmawiam i jeszcze to że tak szybko w porównaniu co tam w niektórych komentarzach wyłuskałam to mnie zachęciło. Cieszę się że mi to tak sprawnie idzie i nawet nie potrafiłabym znaleźć sposobu żeby to przedłużyć ale czasami mam wyrzuty że inni to mówią dłużej a ja w porównaniu do nich się mało poświęcam.

Hanka
Hanka
20.06.18 20:09
Reply to  Lidka

Lidka, nie przejmuj się zupełnie. Ja odmawiam w 10- 12 minut jedną część. Przecież w modlitwie nie o jej tempo chodzi a o zaufanie Bogu i jego woli. Część osób nie zna kolejności Tajemnic i stąd wydaje mi się, że to u nich tak długo trwa. W telewizji TRWAM odmawianie Różańca łącznie z rozbudowanymi rozważaniami i połączeniami telefonicznymi to 20 minut 🙂

Andrzej
Andrzej
15.07.18 23:43

Witam . Cztery dni temu zmarł mój Teść . Podczas pierwszego dnia w czasie Różańca przy zmarłym , mojej żonie pękł Różaniec tzn. przerwał się . Został naprawiony . Drugiego dnia , również podczas Różańca ,za duszę zmarłego również przerwał się Różaniec i jeden z koralików upadł na ziemię . Również został naprawiony. Podczas trzeciego dnia , dzień Pogrzebu , Różaniec Nie przerwał się i wszystko było normalnie . Pytanie , czy to może być jakiś znak ? , czy można jakoś to wytłumaczyć ? . Wiem , że to może nie odpowiedni dział , ale chciałem się tylko zapytać… Czytaj więcej »

James
James
28.07.18 07:39
Reply to  Andrzej

Był kiepskiej jakości, tylko to.

Andrzej
Andrzej
25.08.18 00:54
Reply to  James

Dziękuję .

Piotrek
Piotrek
21.09.19 15:45
Reply to  Andrzej

czasem, zły się denerwuje, ale to znaczy, że człowiek modli się z serca i modlitwa działa, a to najważniejsze, Pokój z Wami! 🙂 Pan zawsze ochroni i wesprze.

Urszula
Urszula
20.07.18 21:59

Dziekuje ,teraz wiem jak sie modlic na rozancu.Szczesc Boze

Urszula
Urszula
20.07.18 21:59

Dziekuje,teraz wiem jak sie modkic na rozancu.Szczesc Boze

wiech
wiech
07.10.18 22:43

Należę do Róży Różańcowej. Czy przy odmawianiu codziennym jednej części Tajemnicy Różańca należy odmawiać na początku Wierzę w Boga Ojca…,1xOjcze nasz ,3xZdrowaś Maryjo ?

wiech
wiech
12.10.18 21:40
Reply to  wiech

Czekam na odpowiedź. Wybaczcie za niecierpliwość.
Szczęść Boże.

Agata
Agata
11.12.18 12:55
Reply to  wiech

tak.

Ada
Ada
29.09.19 03:33
Reply to  wiech

Należąc do Róży Różańcowej ” Wierzę w Boga Ojca, 1xOjcze nasz i 3x Zdrowaś Maryjo” odmawia przez cały miesiąc ta osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę różańca – np odmawiając część Radosną , tajemnicę pierwszą Zwiastowanie NMP odmawia się:” Wierzę w Boga Ojca, 1xOjcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo prosząc o Wiarę,Nadzieję i Miłość , nast. Chwała Ojcu, Tajemnica 1 Zw. Najśw Maryji Pannie,w ktorej roważamy.treść tej Tajemnicy,wymien. intencję….i 10 x Zdrowaś Maryjo. Kończymy 1x Chwała Ojcu oraz modlitwę Fatimską: O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,zaprowadż wszystkie dusze do Nieba oraz dopomóż Tym którzy najbardziej potrzebują… Czytaj więcej »

Zuza
Zuza
13.02.19 17:50

Portos- weź się ogarnij i nie pisz przeciw Maryji. Nie podważaj nauko kościoła katolickiego na temat Maryji. Słabo się robi od tego typu komentarzy.

Julka
Julka
10.04.19 18:05

Jestem na początku nowenny bo dopiero 8 dzień a już widzę udział Matki Bożej w moimi życiu. Ta nowenna naprawdę czyni cuda…

Wierna
Wierna
01.05.19 14:37

Odmawiam nowene pompejska już jestem na dziekczynnej i myślę że Maryja mnie wysluchuje. Nie widzę jeszcze poprawy w moją intencji ale na duszy czuje się bardziej mocniejsza. Wiem że Maryja pomału spełni moja prozbę. Dlatego modlę się dalej i nie wątpię w moje modlitwy.

ania
ania
12.11.19 02:06

Ja niestety nie dałam rady,przerwałam nowennę.Wydawało mi się że nie odmawiam jej odpowiednio tzn.tak byle jak w autobusie w drodze do pracy i z pracy.Pracuję na trzy zmiany po 8 ale i po 12,16 godzin.W domu czasem zasypialam podczas nowenny.Poza tym jak zaczęłam ją odmawiać zaczęły dziać się nieprzyjemne dla mnie sytuacje nie wiem dlaczego,Mam beznadziejne życie chyba od urodzenia.Chcę dobrze a wychodzi zawsze źle.Pogubiłam się.Straciłam wiarę.

enia
enia
12.11.19 11:25
Reply to  ania

odsłuchaj na yt
Maryja nauczycielką życia duchowego – ks. Sławomir Kostrzewa

Jozef
Jozef
02.11.20 04:23
Reply to  ania

To jest właśnie znak dla Ciebie. Pamiętaj szatan nie kusi i nie przeszkadza tym których już ma . Niszczy życie i przeszkadza tym na których mu zależy. Dlatego tym bardziej powinnaś się modlić wbrew problemom i trudnościom. Poprawa Twojego życia nastąpi bądź pewna wytrwaj w modlitwie i zaufaj Bogu i Maryjnemu niepokalanemu sercu. Spróbuj pomodlić się modlitwą uniżenia ( leżenia krzyżem). Przeproś Boga za wszystkie Twoje – Twoich bliskich ,rodziny ,rodziców i dziadków być może ciążą na Tobie jakieś przekleństwa . Modlitwa uniżenia od tego wszystkiego Ciebie uwolni, potem musisz iść do spowiedzi bo napewno przypomną się Tobie grzechy o… Czytaj więcej »

Jozef
Jozef
02.11.20 04:44
Reply to  ania

Aniu masz takie piękne imię matka Maryi i babcia Jezusa miała Anna na imię z taką patronką możesz wiele, poproś ją o wstawiennictwo za Tobą u Boga. A modlitwa uniżenia czyni naprawdę cuda .Niszczy szatana i złe duchy rozwiązuje klątwy które na nas ciążą oraz różne powikłania. Nie trać wiary bo ona jest najcenniejsza co posiadamy.

Elżbieta
Elżbieta
02.11.20 10:31
Reply to  Jozef

Czy modlitwę uniżenia można praktykować w domu czy tylko w kościele. Błogosławionego Dnia Życzę.

enia
enia
02.11.20 10:46
Reply to  Elżbieta

W domu także

Jozef
Jozef
02.11.20 18:28
Reply to  Elżbieta

Można w domu . Naturalnie w kościele jest anielsko ,jednak zważywszy teraźniejszą  sytuację można sobie stworzyć odpowiednie warunki do modlitwy w domu. Życzę owocnej modlitwy z Panem Bogiem.

Ewa
Ewa
15.11.19 12:21

Witam,odmowilam dwie nowenny pompejanskie.Podczas pierwszej nowenny przerwal mi sie rozaniec,zostal z trudem naprawiony,podczas drugiej nowenny,ktora odmawialam na naprzemiennie na dwoch rozancach robily sie dziwne supelki,caly rozaniec platal sie,nie moglam go rozplatac,czasem rozplatal sie sam,wszystko dzialo sie podczas modlitwy,wywolywalo to we mnie strach,nawet chcialam przerwac nowenne.Co to moglo byc?

irena
irena
15.11.19 13:17
Reply to  Ewa

Ewa nie lekaj się ,cokolwiek by to nie było.Jesli chcesz dobrej ochrony i pewności ze nic ci nie grozi to całym sercem oddaj się w opieke Matce Bozej.Na jej Imie zmyka cale zlo ,wiem co s o tym .Jeszcze dodatkowo często przujmuj Komunie Sw ,będziesz bezpieczna.

Andrzej
Andrzej
07.01.20 01:24

Witam . Mam pytanie dotyczące odmawiania Różańca Świętego . Chodzi o to , czy taka forma odmawiania Różańca jest dobra ? Odmawiam przykładowo Różaniec w intencji głównej jako za grzeszników , Natomiast jako pierwszą dziesiątkę odmawiam za Duszę w czyśćcu cierpiące , drugą dziesiątkę za rodzinę , trzecią dziesiątkę za KK i kapłanów , czwartą Przeprosiny za swoje grzechy i piątą dziesiątkę podziękowania za wszystkie dary i łaski . Chodzi mi o o czy taka forma jest dobra czy musi być tylko jedna intencja tak jak w Nowennie pompejańskiej ? . Za odpowiedzi dziękuję i Bóg zapłać . Pozdrawiam .… Czytaj więcej »

mena
mena
07.01.20 09:32
Reply to  Andrzej

Tak jak odmawiasz jest dobrze .Zwykły różaniec można odmawiać w intencji jak dyktyje nam serce.

Andrzej
Andrzej
08.01.20 13:07
Reply to  mena

Dziękuję za odpowiedz . Z Bogiem.

Mariola
Mariola
25.03.20 21:44

Czy podczas nowenny pompejanskiej trzeba codziennie czytać rozważania czy wystarczy tylko wymienić np. Tajemnica radosna, zwiastowanie NMP itd.

enia
enia
27.03.20 16:26

skopiowałam ze strony W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej Abp Andrzej Dzięga: Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą i przyjmować Komunię św. na kolanach i do ust Wody święconej boi się diabeł, a Jezus nie roznosi zarazków ani bakterii (…) Jest to dobry czas, aby przed Panem Bogiem w pokorze uklęknąć, zachwycić się NIM i adorować. Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmować Świętej Komunii na kolanach i do ust. Ta postawa dojrzewała przecież w Kościele świętym poprzez wieki, jako najdoskonalsza forma przyjmowania Pana. Warto ją zachować i z pietyzmem pielęgnować – pisze w… Czytaj więcej »

Jarek
Jarek
19.05.20 20:56

czy mozna odmawiac rozaniec z dopowiedzeniami w pompejance

Katarzyna
Katarzyna
30.05.20 21:55

Witam, czy można odmawiać nowennę po jednej „dziesiątce”? Wiem, że można ją dzielić na trzy części, ale czy można na „dziesiątki”?

148
0
Co o tym sądzisz? Napisz swoją opinię!x
()
x