Nowy numer naszego pompejańskiego czasopisma!

…jak zawsze aż 8 stron świadectw nowenny pompejańskiej i wiele innych!

Zobacz spis treści poniżej albo obejrzyj strona po stronie na www.zobacz.krolowa.pl

 

Spis treści: 

Stanisława Gamrat, Gwiazda Morza

Położone na południu Holandii Maastricht ma jedną z najpiękniejszych średniowiecznych rzeźb Madonny z Dzieciątkiem. Tajemniczy wyraz twarzy Madonny budzi w oglądających zaufanie i ukojenie. Nie tylko jest ona piękna, ale i cudowna…

Głosić Ewangelię, dostrzegać człowieka. Wywiad z o. Michałem Osekiem OP

Ojciec Michał Osek OP jest przeorem gdańskich dominikanów i proboszczem parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Kiedy w styczniu 2019 roku obejmował oba te stanowiska, budynek kościoła był od kilku tygodni zamknięty z powodu ryzyka zawalenia się sklepienia jednej z naw bocznych. Przez niemal dwa lata toczył walkę o otwarcie świątyni, a do dziś koordynuje przedsięwzięcie renowacji jednego z najstarszych kościołów prowincji dominikańskiej w Polsce. Pochodzi z Katowic, a w zakonie jest od czternastu lat. Czytelnikom „Królowej Różańca Świętego” opowiada o charyzmacie dominikańskim, zmaganiach z trudami współczesnego świata oraz miejscu Maryi i różańca w życiu braci Zakonu Kaznodziejów.

Magdalena Buczek, Wierny sługa Maryi. O św. bp. Józefie Pelczarze

„Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalane Ręce Najświętszej Maryi Panny” – to dewiza tego świętego biskupa. Swoje życie, kapłaństwo i całą posługę powierzył Chrystusowi przez Maryję. Napisał także wiele rozważań o Matce Bożej i modlitwie różańcowej, rozwijając i pogłębiając ówczesną mariologię.
Renata Gontarz, Siostry sercanki
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, zwanych potocznie sercankami, powstało w Krakowie w dniu 15 kwietnia 1894 roku. Jego założycielami byli święty Józef Sebastian Pelczar i Klara Ludwika Szczęsna – pierwsza przełożona generalna.

Królowa Różańca Świętego nr 50

Królowa Różańca Świętego nr 50
Zamów jubileuszowe wydanie "Królowej Różańca Świętego"!

…i wspieraj katolickie czasopisma! Mnóstwo ciekawych tekstów o duchowości pompejańskiej oraz świadectwa!

Zobacz Zamów PDF

Szymon Wilk, Sanktuarium w Korczynie

Społeczność podkrośnieńskiej Korczyny niezwykle wiele zawdzięcza swemu rodakowi, św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi (1842-1924). Jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł do Sejmu Krajowego i biskup przemyski nie zapomniał o swej rodzinnej miejscowości. Kiedy konsekrował w 1914 roku nowo wybudowany kościół, nikt z zebranych nie przypuszczał, że dziewięćdziesiąt lat później świątynia otrzyma status sanktuarium najsłynniejszego korczynianina.

Elżbieta Grot, Siostra miłosierdzia. Siostra Julia Stanisława Rodzińska

Stanisława Rodzińska urodziła się 16 marca 1899 roku w Nawojowej koło Nowego Sącza w rodzinie organisty Michała i Marii z Sekułów jako drugie z pięciorga ich dzieci. Wcześnie osierocona, została w wieku dziesięciu lat podopieczną sióstr dominikanek klasztoru w Nawojowej, które otoczyły ją troskliwą opieką, wychowały i wykształciły, umożliwiając naukę w Seminarium Nauczycielskim w Nowym Sączu.

Andrzej Jędrzejczak, Godzinki: Tercja

W trzeciej godzinie modlitwy ku czci Najświętszej Maryi Panny autor nadal korzysta z motywów i symboli biblijnych. Każdy z nich wykorzystuje, by podkreślić piękno Maryi, jej oddanie Bogu oraz przymioty, którymi odznaczała się jako Matka Boża.
ks. Józef Orchowski, Pieśń życia i radości. Adolf Rette (1863-1930)
Kardynał Angelo Comastri, były wikariusz generalny Państwa Watykańskiego, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej i przewodniczący administracji Bazyliki Świętego Piotra, a przedtem arcybiskup i ordynariusz prałatury terytorialnej Loreto oraz delegat papieski ds. Sanktuarium Loretańskiego, napisał prawie dwadzieścia lat temu historie nawróceń XX wieku. W tych historiach ukazał, że Chrystus przemierza ziemię od krańca do krańca i namiętnie szuka każdego człowieka, aby obdarować jego serce przebaczeniem i pokojem. Wsród nawróconych znalazł się Adolf Retté, który urodził się 25 lipca 1863 roku w Paryżu.

Marek Woś, Nowenna pompejańska

Czy jest ktoś, kto jeszcze nie słyszał o tym nabożeństwie? Od niemal dwudziestu lat rozpowszechnia się ono w Polsce i można rzec, że stało się jednym z popularniejszych. Niestety poziom rzeczowej wiedzy o tej nowennie jest ogólnie bardzo słaby. Wyjaśnijmy więc kilka mitów i przekłamań na temat tej modlitwy.

bł. Bartolo Longo, Historia nowenny pompejańskiej (fragment książki „Historia sanktuarium w Pompejach”)

Rok 1879 miał być w pełnym tego słowa znaczeniu rokiem pamiętnym, ponieważ nie tylko rozwijała się owocnie praktyka piętnastu sobót różańcowych, do której, niczym do kotwicy, uczepiało się wiele topiących się w morzu bólu i cierpienia dusz, ale też pojawić się miała z matczynego natchnienia Niebiańskiej Królowej także inna skuteczna pomoc dla dusz, jaką jest „Nowenna do Matki Bożej Pompejańskiej o zesłanie łask w przypadkach beznadziejnych”.

Świadectwa nowenny pompejańskiej

Królowa Różańca Świętego nr 50

Królowa Różańca Świętego nr 50
Zamów jubileuszowe wydanie "Królowej Różańca Świętego"!

…i wspieraj katolickie czasopisma! Mnóstwo ciekawych tekstów o duchowości pompejańskiej oraz świadectwa!

Zobacz Zamów PDF

o. Krzysztof Piskorz OCD, Rozważania różańcowe

brat Paweł Mruk, Jezus Chrystus, zbawcza ofiara – wzorem kapłana

W życiu każdego chrześcijanina są obecne trzy aspekty relacji do Syna Bożego, jako źródła, wzoru i celu, jednak akcenty między nimi mogą być różnie rozłożone u konkretnych osób i stanów. Ktoś bardziej szuka w Jezusie cudów i to jest dobre, bo jesteśmy powołani do tego, żeby mieć udział w mocy Jego zmartwychwstania, ale jest też niebezpieczeństwo, o którym mówi Apostoł:, „gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego„. W kontekście całej Ewangelii należałoby to wyrażenie uzupełnić i rzec, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Na innym miejscu Apostoł powie, że ufa, iż „upodabniając się do Jego śmierci, dojdzie jakoś do pełnego powstania z martwych”.

Renata Gontarz, Sakrament kapłaństwa

Spośród siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego kapłaństwo zajmuje szczególne miejsce. Między innymi dlatego, że bez kapłanów niemożliwe jest sprawowanie innych sakramentów, przede wszystkim Mszy świętej i spowiedzi.

Marek Piotrowski, Po co nam kapłaństwo?

Pierwsza prawda: w sensie ścisłym (starotestamentowym) słowa „kapłaństwo” jedynie Jezus Chrystus jest kapłanem Nowego Przymierza.
Kapłan w Starym Testamencie był tym, który w imieniu ludu rozmawiał z Bogiem, składał Mu ofiary przebłagalne. Jednym słowem, był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi (w języku greckim słowa mesiteuo, mesites oznaczały pośrednika w konflikcie, kontrakcie lub przymierzu, rozjemcę, a także kogoś, kto poręcza umowę).

Krzysztof Jędrzejewski, Gościnność. Turcja 2000

Ostatnio pisałem o gościnności w Rumunii, której zaznałem na szlaku mojej pieszej pielgrzymki do Ziemii Świętej, w 2000 roku. Dzisiaj piszę o Turcji, przed którą wszyscy mnie ostrzegali, mówiąc, że na pewno zostanę tam zabity przez muzułmanów, zwłaszcza gdy zobaczą krzyżyk na mojej szyi. Jednak sytuacja, którą tam zastałem, przypominała trochę opowieść o miłosiernym Samarytaninie, który mimo uprzedzeń kulturowych pomógł napadniętemu, pozostawionemu przez swoich.

Królowa Różańca Świętego nr 50

Królowa Różańca Świętego nr 50
Zamów jubileuszowe wydanie "Królowej Różańca Świętego"!

…i wspieraj katolickie czasopisma! Mnóstwo ciekawych tekstów o duchowości pompejańskiej oraz świadectwa!

Zobacz Zamów PDF

Agata Witkowska, Czarny Chrystus z Esquipulas

Kiedy myślimy o religii katolickiej na kontynencie Ameryki Łacińskiej, z pewnością przychodzi nam do głowy sanktuarium Matki Boskiej w Guadelupe i to, co jest z nim związane: historia objawień, postać skromnego Indianina Juana Diego, i niezwykły wizerunek, odbity na nietrwałym materiale utkanym z włókien agawy. Tak, o Guadelupe niewątpliwie każdy słyszał. Inne sanktuaria Ameryki Łacińskiej pozostają u nas mniej znane. Jednym z nich jest sanktuarium Czarnego Chrystusa w Esquipulas, które popularnością wśród rdzennych mieszkańców nie ustępuje Guadelupe.

Izabela Marciniak, Perła w Kościele ukryta. O mszy trydenckiej

Ta część liturgii zaczyna się od offertorium, nazywanego też Kanonem mniejszym. Obrzęd ten składa się z antyfony, ofiarowania chleba, przygotowania i ofiarowania wina, modlitwy o przyjęcie i dopełnienie ofiary, oracji do Ducha Świętego, umycia rąk, oracji do Trójcy Świętej, ucałowania ołtarza, wezwania do modlitwy i tzw. sekrety, czyli ostatniej modlitwy.

>

Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!