Rozpowszechniaj z nami modlitwy do św. Józefa!

W Roku św. Józefa przygotowaliśmy kilka wartościowych pomocy związanych z tym Świętym. Zobaczmy, jak możemy lepiej poznać św. Józefa?

Najważniejsze to miesiąc ku czci św. Józefa na podstawie książki. Ok. 10.000 osób modli się razem z nami w kolejnej odsłonie nabożeństwa! Powstała w tym celu specjalna strona www.jozef.krolowa.pl.

Wspomniana książka „Miesiąc ku czci św. Józefa” została napisana przez bł. Bartola Longo, autora nowenny pompejańskiej. Poza nabożeństwem miesięcznym, zawiera także kilka pięknych dodatkowych modlitw do codziennego odmawiania. Postanowiliśmy je rozpowszechnić, jak tylko się da. Także i ciebie zapraszamy do działania.

Jakie to modlitwy? – To Septenna ku czci czci siedmiu boleści i radości św. Józefa. Jest to krótkie nabożeństwo na uczczenie św. Józefa, które można odprawić samodzielnie. Druga modlitwa do Różaniec ku czci św. Józefa, który dzieli się na tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Czym on się różni od tradycyjnego różańca? – Otóż zamiast „Zdrowaś Maryjo” odmawia się w nim „Chwała Ojcu”, a końcową modlitwą jest „Wieczny odpoczynek”. Różaniec do św. Józefa jest modlitwą, którą modlimy się głównie w intencji zmarłych. Dokładne instrukcje modlitw znajdziesz poniżej, podobnie jak nagrania na Youtube, które przygotowaliśmy dla ułatwienia.

Zapraszam Cię: rozpowszechniaj z nami poniższe modlitwy i oczywiście: sam też módl się nimi. Różaniec, Septennę do św. Józefa, jak i nabożeństwo miesięczne odprawiamy w marciu na żywo, na naszym kanale na Youtube. Nagrania modlitw z nabożeństwa miesięcznego „Miesiąc ku czci św. Józefa” zamieszczamy poniżej.

Pamiętajmy: Septenna i różaniec zostały napisane przez bł. Bartola Longo ok. 140 lat temu. Ukazała się ona w książce „Miesiąc ku czci św. Józefa” i posiadają imprimatur: 27 I 2016 r., N. 303/2016, ks. bp D. Bryl.

Rozwiń I zobacz modlitwy do św. Józefa

Jak modlić się różańcem do św. Józefa?

Różaniec do św. Józefa

W poniedziałek i czwartek modlimy się tajemnicami radosnymi, we wto­rek i pią­­tek bolesnymi, a w niedzielę, środę i sobotę chwalebnymi.

MODLITWY POCZĄTKOWE

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Odmówmy pobożnie te modlitwy ku czci i chwale patriarchy św. Józefa i poświęćmy je w intencji dusz czyśćcowych, w szczególności tych, które za życia były najbardziej pobożne.

Po każdej tajemnicy odmawiamy Ojcze nasz…, 10 × Chwała Ojcu… Wieczny odpoczynek

1. Tajemnice radosne:

W pierwszej tajemnicy rozważa się radość św. Józefa, kiedy dowiedział się, że Maryja, jego dziewicza małżonka, nosiła w swym łonie Syna Bożego.

W drugiej tajemnicy rozważa się radość św. Józefa, kiedy zrozumiał, że Elżbieta pozdrowiła Maryję imieniem Matki Bożej i poznał cud uzdrowienia Zachariasza.

W trzeciej tajemnicy rozważa się radość św. Józefa, kiedy w momencie narodzin Zbawiciela zobaczył anioły zstępujące z nie­ba i pasterzy zbliżających się, by poznać Mesjasza.

W czwartej tajemnicy rozważa się radość św. Józefa, kiedy podczas ofiarowania w świątyni usłyszał głos Symeona, prorokujący zbawienie niesione na świat przez nowonarodzonego Zbawiciela.

W piątej tajemnicy rozważa się radość św. Józefa, kiedy po trzech dniach poszukiwań dane mu było znaleźć w świątyni zagubionego Zbawiciela.

2. Tajemnice bolesne:

W pierwszej tajemnicy rozważa się ból, który czuł św. Józef widząc narodziny Jezusa w ubogiej stajence.

W drugiej tajemnicy rozważa się ból, który czuł Józef podczas bolesnego obrzezania, któremu, zgodnie z Prawem, musiał poddać nowonarodzonego Zbawiciela.

W trzeciej tajemnicy rozważa się ból, jaki czuł św. Józef podczas ucieczki do Egiptu, by uchronić Jezusa przed gniewem Heroda.

W czwartej tajemnicy rozważa się ból, jaki czuł św. Józef, kiedy przez trzy dni wraz z Maryją opłakiwał zagubienie swego ukochanego Jezusa.

W piątej tajemnicy rozważa się ból, jaki czuł św. Józef w momencie śmierci, musząc oddzielić się od Jezusa i Maryi.

3, Tajemnice chwalebne:

W pierwszej tajemnicy rozważa się chwałę św. Józefa, wynikającą z bycia wybranym na małżonka Maryi, przybranego ojca Jezusa i głowę Świętej Rodziny.

W drugiej tajemnicy rozważa się chwałę św. Józefa, widząc kapłanów i uczonych, słuchających dwunastoletniego Jezusa, jego syna.

W trzeciej tajemnicy rozważa się chwałę św. Józefa, widząc posłusznego mu przez trzydzieści lat Jezusa, prawdziwego Syna Boga.

W czwartej tajemnicy rozważa się chwałę św. Józefa, konającego w ramionach Jezusa i Maryi, przyjętego przez świętych ojców i przez nich pozdrowionego jako pierwszego z patriarchów i szczęśliwego  posłańca przyjścia Jezusa Chrystusa.

W piątej i ostatniej tajemnicy rozważa się chwałę Józefa w niebie, pierwszego po Maryi, wychwalanego przez anioły i świętych i wzywanego na ziemi jako pierwszego pa­trona Kościoła.

MODLITWY KOŃCOWE

Dodajemy trzy razy Zdrowaś Maryjo…, pamiętając o jej współuczestnictwie w radościach, cier­­pieniach i chwale św. Józefa.

Modlitwa do św. Józefa

O najdroższy święty Józefie, racz przyjąć mą pokorną modlitwę różańcową ku twej czci. Z Maryją wyproś nam od Jezusa łaski duchowe i doczesne, których potrzebujemy i pomóż duszom czyśćcowym. Amen.

Jak modlić się Septenną do św. Józefa?

Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści św. Józefa

1. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tego smutku, który ogarnął twe serce dręczone niepewnością, gdy zamierzałeś opuścić twoją Przeczystą Oblubienicę Maryję, oraz odnawiam w twym sercu radość, której doznałeś, gdy Anioł Pański objawił ci tajemnicę wcielenia.
Przez twą boleść i radość proszę cię, bądź moim pocieszycielem w życiu i podczas śmierci. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

2. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tej przykrości, którą odczuło twoje serce, gdy widziałeś, w jakim ubóstwie narodziło się Dzieciątko Jezus, oraz odnawiam w twym sercu radość, której doznałeś, słysząc śpiew aniołów i widząc pasterzy i mę­drców, oddających hołd Dzieciątku.
Przez twą boleść i radość wyjednaj mi tę łaskę, bym w pielgrzymce życia ziemskiego stał się godny życia wiecznego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

3. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tej boleści, która zraniła twoje serce przy obrzezaniu Dzieciątka, oraz odnawiam w twym sercu radość, której doznałeś nadając mu najświętsze imię Jezus.
Przez twą boleść i radość wyjednaj mi łaskę, bym był wiernym czcicielem Jezusa i doszedł do wiecznej chwały. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

4. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tego bólu, który przeszył twe serce, gdy usłyszałeś proroctwo Symeona o przyszłych cierpieniach Jezusa i Maryi, oraz odnawiam w twym sercu radość, której doznałeś rozważając to proroctwo przepowiadające zbawienie dusz za cenę tych cierpień.
Błagam cię przez tę boleść i radość o łaskę, bym należał do liczby tych, którzy chwalebnie zmartwychwstaną. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

5. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tego smutku, który ogarnął twe serce, gdy patrzyłeś na trudy i niewygody, na jakie byli narażeni Jezus i Maryja w czasie ucieczki do Egiptu, oraz odnawiam w twym sercu radość, której doznałeś z faktu uratowania życia Dzieciątka przed okrutnym Herodem.
Proszę cię przez tę boleść i radość o łaskę zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi duszy i życia w obecności Bożej. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

6. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tej rozterki, jaką przeżyłeś, gdy chciałeś osiąść w Judei, lecz obawiałeś się Heroda Archelaosa, oraz odnawiam radość, której doznałeś, gdy anioł cię uspokoił, polecając udać się do Nazaretu.
Przez tę boleść i radość wyjednaj mi sumienie czyste, wolne od niepokoju i przesadnej skrupulatności. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

7. Święty Józefie, użalam się nad tobą dla tej boleści, która zraniła twe serce, gdy bez twej winy zaginął Jezus w Jerozolimie, oraz odnawiam radość, której doznałeś, gdy znalazłeś go w świątyni między uczonymi w Piśmie.
Błagam cię przez tę boleść i radość, bym nigdy w życiu nie utracił Jezusa. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Antyfona
„Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego”. Łk 3, 23.
P: Módl się za nami, święty Józefie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wspieraj nas, o Panie, przez zasługi małżonka twej najświętszej Matki, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali to, czego nie jesteśmy w stanie zdobyć naszymi małymi siłami. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skąd wziąć modlitwy do św. Józefa?

Są następujące możliwości:

  1. zamów skłądane obrazki z modlitwami: Septenna do św. Józefa – zobacz tutaj – albo Różaniec do św. Józefa – zobacz tutaj – ładnie wydane, do rozdania znajomym.
  2. modlitwy znajdziesz także w książce „Miesiąc ku czci św. Józefa”.
  3. pobierz i wydrukuj samodzielnie na kartce A4. Pobierz: Różaniec do św. Józefa oraz Septenna do św. Józefa.
  4. odsłuchaj / udostępniaj na Youtube – nagrania znajdziesz poniżej.

Dziękuję!

Marek Woś

Septenna – modlitwa ku czci siedmiu boleści i radości św. Józefa

Różaniec do św. Józefa – tajemnice radosne

Różaniec do św. Józefa – tajemnice bolesne

Różaniec do św. Józefa – tajemnice chwalebne

>

Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!

STRON 

dla "Królowej  Różańca Świętego"

8