Nowy numer naszego pompejańskiego czasopisma!

…jak zawsze aż 8 stron świadectw nowenny pompejańskiej i wiele innych!

Zobacz spis treści poniżej albo obejrzyj strona po stronie na www.zobacz.krolowa.pl

Spis treści: 

Pocieszycielka strapionych, Stanisława Gamrat

Wędrowny kupiec Hendrick Busman przemierzał opustoszałą wioskę Kevelaer. Przy przydrożnym krzyżu postanowił się pomodlić

Matka Zbawiciela w Warszawie, Szymon Wilk

Z okazji roku jubileuszowego 1900. rocznicy przyjścia na świat Jezusa Chrystusa postanowiono wznieść w Warszawie nową świątynię, potrzebną ze względu na dynamiczny wzrost liczby ludności w rozwijającym się mieście. Trójnawowa bazylika wybudowana w stylu neorenesansowo-neobarokowym  wkrótce stała się również ośrodkiem kultu maryjnego koncentrującego się  wokół obrazu Najświętszej Maryi Panny, której nadano tytuł Matki Zbawiciela.

Moc w słabości, Magdalena Buczek

„Jeżeli Święta Dziewica wybrała mnie, to dlatego, że byłam najbardziej niewykształcona. Gdyby znalazła gorszą ode mnie, wybrałaby ją”  – tak mówiła o sobie św. Bernadetta Soubirous. Ale czy tylko to, że została wybrana przez Maryję, sprawiło, że została świętą?  Przyjrzyjmy się bliżej jej duchowości i temu, co ją kształtowało.

Gościnność, Krzysztof Jędrzejewski

Zgodnie z poleceniem redakcji mam napisać o gościnności, jakiej zaznałem w drodze. Trochę ciężko mi to robić, bo w czasie moich pielgrzymek staram się liczyć tylko na siebie i nie korzystać z gościnności napotkanych ludzi. Jem to, co kupię w przydrożnych sklepach, i śpię, gdzie się da w namiocie, który dźwigam w plecaku. Jednak czasami, gdy po drodze nie ma sklepów, albo gdy pogoda załamuje się, muszę korzystać z ludzkiej życzliwości. 

KRS nr 49Zamów to wydanie "Królowej Różańca Świętego"!

…i wspieraj katolickie czasopisma!

Zobacz Zamów PDF

Siostra Dulcissima Maria Hoffmann, s. Maria Małgorzata Cur

Charyzmat zgromadzenia i zawołanie ks. Jana Schneidera: „Pomóżcie ratować dusze”  stały się troską siostry Marii Dulcissimy Hoffmann. Jej życiowym celem było ratowanie dusz, które stanęły nad przepaścią duchową. Chodziło o kapłanów, którzy przyjęli ducha światowego, o osoby konsekrowane, których dusze były letnie, o zagubione dzieci i młodzież, o ludzi chorych, o wychowawców, o grzeszników, o dusze w czyśćcu cierpiące… 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, s. Maria Małgorzata Cur

Apostolskim programem działalności zgromadzenia jest wezwanie jego założyciela: „Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad przepaścią zepsucia moralnego, ulitujcie się nad bezgraniczną nędzą tak wielu waszych córek”

Ojcowskim sercem umiłował. Posłannictwo św. Józefa w życiu Chrystusa i Kościoła, Lidia Wajdzik

Święty Józef dla nas, współczesnych katolików, to bliski, znany i często przyzywany Święty. Od wieków utrwalił się pogląd, nazwijmy go już więc tradycją, że imię św. Józefa oznacza człowieka pracowitego, odpowiedzialnego i opiekuńczego. Te cechy miał święty, dlatego w tajemnicy obcowania świętych ma moc udzielać tych cnót swoim imiennikom. Zresztą już w starożytności nadać imię – znaczyło określić sens życia człowieka,  nazwać jego przeznaczenie. Ewangelie odkrywają przed nami zalety świętego Józefa  i to właśnie w ich treści ma swoje źródło zażyłość ludu Bożego z nim. 

Czcigodna Sługa Boża Edel Mary Quinn, ks. Józef Orchowski

Drogę w górę wybrała czcigodna Sługa Boża Edel Mary Quinn (1907-1944), legionistka Maryi, młoda Irlandka, która zmarła 12 maja 1944 roku w wieku 36 lat w Nairobi, stolicy Kenii.

krs49 rozkladowka 1

Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, Andrzej Jędrzejczak,

W drugim artykule poświęconym modlitwie ku czci Najświętszej Maryi Pannie będziemy się zajmować kolejną godziną modlitewną przewidzianą  na wczesne godziny poranne. Pryma, bo o niej mowa, ma podobną strukturę, co poprzedzająca ją jutrznia. Zawiera jednak treściowo inny hymn, również obfity w biblijne aluzje. Jakie tym razem określenia są kierowane pod adresem Maryi? Do których biblijnych motywów sięgnął autor tej poetyckiej modlitwy?

Suplikacja do Matki Bożej Pompejańskiej, Marek Woś

1 września 1883 roku Leon XIII ogłosił encyklikę „Supremi apostolatus officio”. Pisze w niej: „Widzicie, Czcigodni Bracia, jak długie i ciężkie walki i doświadczenia przechodzi Kościół. Chrześcijańską pobożność, publiczną uczciwość obyczajów, a nawet samą wiarę, która jest najwyższym dobrem i początkiem innych cnót, widzimy wystawionymi na co dzień większe 

Wiadomości pompejańskie

Pompejańskie czasopismo „Il Rosario e la Nuova Pompei” poświęciło serię artykułów bł. Bartolowi Longo w rocznicę jego beatyfikacji. Poniżej zamieszczamy krótkie wyjątki.

Świadectwa różańca i nowenny pompejańskiej

krs49 rozkladowka swiadectwa

Rozważania różańcowe, o. Krzysztof Piskorz OCD

Czy katolik musi być ekologiem?, Bartłomiej Kuczyński

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” – to zdanie z Księgi Rodzaju określa szczególną rolę człowieka w świecie. W boskim planie mamy wyjątkowe miejsce: człowiek jest zwieńczeniem stworzenia. „Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” – czytamy w Psalmie 8.

Ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Elżbieta Grot

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży nad Wisłą w rodzinie Ludwika Frelichowskiego i Marty z domu Olszewskiej. W młodości należał do Sodalicji Mariańskiej i do 2 Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, w której zdobywał stopnie od młodzika do harcerza Rzeczypospolitej.

Niepojęty dar i odpowiedzialność, brat Paweł Mruk

Chrzest święty jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, który uwalnia nas od grzechu pierworodnego oraz daje nam uczestnictwo w życiu Trójcy Przenajświętszej. Jest to więc niepojęty dar, ale też wielkie zobowiązanie, co wyrażamy przy sprawowaniu sakramentu, kiedy przed wyznaniem wiary w zbawczą moc Pana Boga wyrzekamy się grzechu, wszystkiego, co do niego prowadzi, i szatana. 

Prenumerata "Królowa Różańca Świętego"

„Królowa Różańca Świętego” to czasopismo poświęcone Matce Bożej Różańcowej oraz nowennie pompejańskiej.

Zobacz

Chrzest święty, Renata Gontarz

Zapewne większość Czytelników  naszego czasopisma pamięta dobrze czasy papieża Jana Pawła II. Wspominamy nieraz daty jego urodzin, śmierci, wyniesienia na Stolicę Piotrową. Może widzieliśmy niejeden film o życiu naszego wielkiego rodaka. Ale gdyby zapytać, kto przeczytał choćby tylko jedną jego encyklikę albo zapamiętał cokolwiek z kazań? Oj, chyba byłby już problem.

Apostazja i co dalej?, Marek Piotrowski

W ostatnim czasie pojawiły się – pochodzące ze skrajnych środowisk lewicowych (a także proaborcyjnych) – nawoływania do dokonania aktu apostazji.

Perła w kościele ukryta, Izabela Marciniak

Mówiąc o Mszy świętej, mamy na myśli liturgię sięgającą korzeniami do Ostatniej Wieczerzy i czasów apostolskich. Wiadomo, że apostołowie i ich następcy sprawowali obrzęd z Wieczernika, improwizując według określonego schematu. Nie było wtedy jeszcze ani ksiąg liturgicznych, ani stałych modlitw. Te dopiero powstawały.

Kaplica na wodzie, Agata Witkowska

Jan Nepomucen jest jednym z popularnych świętych. Jako mężny kapłan, który oddał życie za zachowanie tajemnicy spowiedzi, jest patronem spowiedników, penitentów i dobrej spowiedzi. Opiekuje się powodzianami oraz zasiewami, chroniąc je zarówno przez nadmiernym zawilgoceniem, jak i suszą. Dedykowane mu kapliczki i przydrożne figury spotyka się jak Polska długa i szeroka. Podobnie jest w innych krajach, nawet daleko poza jego ojczystymi Czechami. 

krs49 rozkladowka 3

>

Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!