Zofia: Królowa Różańca Świętego zabrała nałogi

Matko, dziękuję za wstawiennictwo w sprawie mojego syna i że wyprosiłaś odpowiednie łaski i w odpowiednim czasie.
To były bardzo trudne i długie modlitwy, nowenny pompejańskie, Syn od prawie 20 lat miał problemy z narkotykami, alkoholem, co doprowadziło go do problemów z prawem, odbyciem rocznej kary więzienia w systemie terapeutycznym /strata czasu; nieudolna terapia/. Pięć terapii w ośrodkach nie pomogły, wracał do używek. W lutym w czasie odbywania kary zachorował na serce, zapalenie wsierdzia to stan zapalny jam serca, zastawek. Do zapalenia wsierdzia dochodzi na skutek działania bakterii. Zapalenie wsierdzia sercowego doprowadziło do konieczności operacji na otwartym sercu i wymiany zastawki. Operację miano przeprowadzić, jednak będąc przed narkozą syn nie zgodził się na operację. Wrócił na salę do szpitala z którego został skierowany. Po powrocie Bóg dał mu łaskę spowiedzi, a lekarze skierowali syna na powrót na operację/modliliśmy się różańcem rodziców za dzieci uzależnione wraz z siostrami zakonnymi, składaliśmy intencje, w grupach modlitewnych, aby poddał się operacji/
Operacja zaczęła się około 15 godziny i trwała około 5 godzin. Była trudna, bo były powikłania, po operacji zapalenie płuc, zakażenia, ale dzięki modlitwom i wiarze, było coraz lepiej…….długo dochodził do obecnego stanu zdrowia.
Od operacji upłynęło 9 miesięcy. Zerwał z narkotykami, alkoholem i całkowicie z toksycznym poprzednim towarzystwem. Mieszka z nami i jest tak, jak powinno być, normalnie, z uwagi też na koronowirusa nie wychodzi z domu, jedynie na wizyty lekarskie. Została sprawa pojednania z siostrą i o to bardzo proszę Maryję i Jezusa, o uzdrowienie tych relacji.
Składam to świadectwo, aby wzmocnić naszą wiarę, że modlitwy zostają wysłuchane, czas powrotu na właściwe drogi zależą od Boga. Ufam, że trwale zostały zerwane więzy uzależnienia.
Z CAŁEGO SERCA PRZEPEŁNIONEGO WDZIĘCZNOŚCIĄ, DZIĘKUJEMY TOBIE MATKO I TWEMU SYNOWI JEZUSOWI CHRYSTUSOWI ZA WSZYSTKIE DARY, JAKIE OTRZYMALIŚMY I UFAMY W DALSZĄ WASZĄ POMOC.

Rozdajemy obrazki

z nowenną pompejańską

  • Piękne świadectwo. Bardzo dziękuję. To swiadectwo dodało mi wiary i ufności. Niech Pan Bóg ma Was w opiece wraz z Matką Boża i Panem Jezusem.

  • Bardzo serdecznie dziękuję za świadectwo, jest pani wspaniałą matką,życzę dalszych błogosławieństw, z Panem Bogiem!

  • >

    Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!

    Rozdajemy obrazki

    z nowenną pompejańską