Wezwanie do pokuty… Wciąż aktualne!

11 lutego obchodzimy święto Matki Bożej z Lourdes. Czy znamy jakie objawienia za tym świętem stoją? Czego pragnęła od nas Matka Najświętsza?

Niektórzy uważają, że objawienia sprzed 160 lat zdezaktualizowały się, bo dotyczyły przecież innych czasów. Co jest w orędziu z Lourdes najważniejsze? Nie jest to prawdą bowiem żadne z poleceń Matki Bożej nie utraciło swojej  aktualności. Są one uniwersalne i aktualne niezależnie od okresu historycznego, systemu politycznego czy uwarunkowań zewnętrznych. Wczasie jednego z objawień Bernadeta powstała z klęczek ze łzami w oczach. Ludzie, którzy znajdowali się najbliżej, mogli usłyszeć jej słowa wypowiadane jeszcze w ekstazie: „Pokuta, pokuta, pokuta!”. Słowa te powtarzano w tłumie, przechodziły z ust do ust. Taka była prośba Maryi. Wkrótce te słowa zaczął powtarzać cały świat. Pokuta, a także prośba o modlitwę różańcową stały się sposobem na uratowanie chylącego się ku upadkowi świata. I nadal jest to ważne przesłanie dla nas, zwłaszcza tych modlących się nowenną pompejańską. Aby różaniec szedł także w parze z pokutą. Maryja obiecała pomoc każdemu, kto chce wyzwolić się z grzechów oraz z różnych innych form zniewolenia. Możemy w tym pomóc naszym bliźniem właśnie poprzez różaniec i pokutę!

Zobacz: LOURDES – wezwanie do pokuty

>

Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!

Zapraszamy

na rekolekcje internetowe

ze św. Józefem