Kiedy nastąpi koniec świata?

Kiedy i jak to się stanie?… Jedynemu Bogu to jest wiadome. My zaś milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy! Lecz zanim to nastąpi pojawią się…

Apostołowie czasów ostatecznych! Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Jak pisze św. Ludwik Grignion de Montfort w swoim dziele:

„…będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata, miłości bliźniego. Będą nauczali jak iść wąską drogą do Boga w świetle czystej prawdy, tj. według Ewangelii, a nie według zasad świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych, choćby najpotężniejszym. W ustach będą mieli obosieczny miecz słowa Bożego na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec Krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu. Grzmieć będą przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu, uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem słowa Bożego na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich pośle. Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan Zastępów da słowo, moc działania cudów i odnoszenia świetnych zwycięstw nad Jego nieprzyjaciółmi. Na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec Krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu.

Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy się pojawią, a których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jak to się stanie?… Jedynemu Bogu to jest wiadome. My zaś milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy: Czekając oczekiwałem Pana!”

Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić – pisze św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

 

 

  • W 999 r ludzie też czekali na koniec świata. Gdy nastał 1 stycznia 1000 r zobaczyli ze nic się nie stało i zaczęli się hucznie bawić. Stąd powstała tradycja zabaw Sylwestrowych.A to jak było naprawdę czy znano wtedy kalendarz sami oceńcie.

  • (prosimy o zaprzestanie tej agitacji – wpis usuwamy. to niepoważne podejście) Admin

  • Wiecie, nie zależnie kiedy do tego dojdzie, jest to skończony przedział czasowy. Więc z takiej czystej logiki warto być czujnym 😉 Tym bardziej, że nie trzeba być teologicznym ekspertem. Wystarczy zdrowy rozum, żeby zobaczyć, że obecny porządek świata dogorywa coraz bardziej.

  • >

    Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!