Różaniec – instrukcja, tajemnice, rozważania

Każdy widział różaniec, lecz nie każdy umie się nim posługiwać. Zatem przypomnijmy ogólne założenia, o co pyta wiele osób nie znających zbyt dobrze różańca.

Nie wstydź się nieznajomości różańca!
Każdy kiedyś zaczynał! 🙂

W poniższym poradniku wyprostuję kilka pojęć, bo często mylą się ludziom takie sprawy jak długość różańca, części i tajemnice, dziesiątki i rozważania.

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy, że ktoś modli się na różańcu, może to oznaczać jedno z poniższych:

 • jedną tajemnicę = jedną dziesiątkę = czyli 10 „Zdrowaś Maryjo…”,
 • jedną część różańca = pięć tajemnic = 5 dziesiątek = czyli 50 „Zdrowaś Maryjo…”
 • albo nawet cały różaniec = 3 (lub 4) części = 15 (lub 20 tajemnic) = 150 (lub 200) „Zdrowaś Maryjo…”, jak to właśnie czynimy w nowennie pompejańskiej.

Jak widać, taka ilość „interpretacji” może powodować pewne nieporozumienia. Dlatego wyzeruj swoje myślenie i może mylne założenia. Postarajmy się razem to wszystko wyprostować 🙂

Różaniec – informacjeTekst pochodzi ze strony www.rozaniec.info
Różańce zamówisz na stronie www.rosemaria.pl

Spis treści

O czym dowiesz się w tym artykule?


Wróć na górę

Jak wygląda różaniec?

Różaniec jako przedmiot

To po prostu sznur z koralikami.

Choć i tu są trzy rodzaje różańca:

 • dziesiątka, może być też w formie obrączki na palec,
 • pięć dziesiątek (ok. 59 koralików, najczęściej spotykany)
 • pełny (z 15 dziesiątkami, jaki widzimy u zakonników).

Ale na razie zostawmy tę sprawę na boku. Spójrzmy na różaniec jako na modlitwę.

Różaniec jako modlitwa

 1. Modlitwa różańcowa składa się z trzech części (radosna, bolesna i chwalebna). W 2002 r. Jan Paweł II dodał część światła, jest to część czwarta, chronologicznie występuje po części radosnej.
 2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic wiary, które rozważamy w modlitwie na różańcu.
 3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca.
 4. A więc 1 część różańca (= 5 tajemnic) to 5 dziesiątek (= 50 zdrowasiek).

Wróć na górę

Różaniec – instrukcja krok po kroku


A teraz po kolei, instrukcja różańca krok po kroku.

Różaniec - instrukcja, modlitwy i tajemnice
Różaniec

Spójrzmy teraz na standardowy różaniec z pięcioma dziesiątkami. Widzimy krzyżyk i 59 ziaren splecionych sznurkiem lub łańcuszkiem. Tyle wystarczy, aby odmówić jedną część różańca (czyli 5 tajemnic).

Każde ziarno to kolejna modli­twa. Modlitwę różańcową zaczynamy od krzy­żyka (przeżegnaj się) i Składu Apostolskiego („Wierzę w Boga…”).

Na pierwszym ziarnie modli­my się Modlitwą Pańską („Ojcze nasz…”), następnie są trzy Pozdrowienia anielskie („Zdrowaś Maryjo…”) i Doksologia mała („Chwała Ojcu…”). Są to modlitwy wstępne różańca.

Następne przechodzimy do tzw. dziesiątek różańcowych. Każdą z nich rozpoczynamy krótkim rozważaniem, które wprowadza nas do kolejnej tajemnicy różańca. Każda dziesiątka to jedno „Ojcze nasz…”, a po­tem 10× „Zdrowaś Maryjo…” i jedno „Chwała Ojcu…”.

Różaniec i jego tajemnice

Modląc się, przechodzimy przez kolejne dziesiątki. Rozważamy przy nich tajemnice różańca.

Po każdej dziesiątce odmawiamy Doksologię oraz możemy dodać modlitwę fatimską albo modlitwę św. Maksymiliana.

Na końcu różańca odmawiamy „Pod Twoją obronę…”.

I to wszystko! 🙂

Fragment książki „Różaniec i nowenna pompejańska

KOMPENDIUM Różaniec i nowenna pompejańska

W magazynie SKU:978-83-63110-24-6
Cena promocyjna 9,90 zł Cena 13,90 zł

Wróć na górę

Modlitwy różańca

Skład Apostolski czyli Credo (1 raz, na początku)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa Pańska (przed każdą dziesiątką)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie (dziesiątki różańca)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Doksologia mała (po każdej dziesiątce)

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę (na końcu różańca)

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Dodatkowo, po każdej dziesiątce często modlimy się modlitwą fatimską ALBO modlitwą św. Maksymiliana

Modlitwa fatimska 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbego

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

AUDIOBOOK Nowenna pompejańska – nagranie różańca pompejańskiego na płycie CD!

W magazynie SKU:978363110659
Cena promocyjna 9,90 zł Cena 11,90 zł

Wróć na górę

 

Tajemnice różańca świętego – co to jest i po co?

Jan Paweł II w Rosarium Virginis Mariae pisał: „Różaniec, wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: « Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6, 7).

Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa»”. (cyt. z książki „Różaniec i nowenna pompejańska„).

Część pierwsza — Tajemnice radosne różańca

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga — Tajemnice światła różańca

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — Tajemnice bolesne różańca

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta — Tajemnice chwalebne różańca

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Historia Sanktuarium w Pompejach – Bartolo Longo (oprawa miękka)

W magazynie SKU:9788363110598
Cena promocyjna 32,90 zł Cena 39,90 zł

 

Rozważania różańcowe – przykłady

Poniższe rozważania są tak naprawdę fragmentami Pisma Świętego. To właśnie na Biblii opierają się rozważania tajemnic różańca. Sięgamy więc do źródeł. Rozważania mogą być różne – możesz też samodzielnie rozmyślać o prawdach wiary w tajemnicach różańca.

Więcej rozważań: zobacz na stronie zywyrozaniec.pl

Wróć na górę

Część pierwsza — Tajemnice radosne różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannieZwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Nawiedzenie świętej ElżbietyNawiedzenie świętej Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Narodzenie Pana JezusaNarodzenie Pana Jezusa

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyniOfiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyniOdnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

Wróć na górę

 

Część druga — Tajemnice światła różańca

Chrzest Pana Jezusa w JordanieChrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

 Objawienie się Pana Jezusa w Kanie GalilejskiejObjawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:„Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi.

Głoszenie królestwa i wzywanie do nawróceniaGłoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Przemienienie Pańskie na górze TaborPrzemienienie Pańskie na górze Tabor

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Ustanowienie EucharystiiUstanowienie Eucharystii

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich:„Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: „Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

Wróć na górę

 

Część trzecia — Tajemnice bolesne różańca

Modlitwa Pana Jezusa w OgrójcuModlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Biczowanie Pana JezusaBiczowanie Pana Jezusa

Odpowiedzieli: „Barabasza”. Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?” Zawołali wszyscy: „Na krzyż z Nim!” Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?” Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Cierniem ukoronowanie Pana JezusaCierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu Żydowski!” I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek”. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”Rzekł do nich Piłat: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy”. Odpowiedzieli mu Żydzi: „My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym”.

Dźwiganie krzyża na KalwarięDźwiganie krzyża na Kalwarię

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem”.

Ukrzyżowanie i śmierć Pana JezusaUkrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Wróć na górę

 

Część czwarta — Tajemnice chwalebne różańca

Zmartwychwstanie Pana JezusaZmartwychwstanie Pana Jezusa

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się!”

Wniebowstąpienie Pana JezusaWniebowstąpienie Pana Jezusa

I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Zesłanie Ducha ŚwiętegoZesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemiUkoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię.

Wróć na górę

 

Pomoce różańcowe – co mi się przyda?

 1. Czasopismo „Królowa Różańca Świętego” www.rozaniec.info – o Maryi, różańcu, nowennie pompejańskiej.
 2. Różańcowa strona społecznościowa – www.zywyrozaniec.pl – forum, ludzie, rozważania
 3. Radio Różaniec – modlitwa na różańcu non-stop! – www.radio.rozaniec.info
 4. Różańce zamówisz na stronie www.rosemaria.pl
 5. Aplikacja do Nowenny pompejańskiej i różańca: na apple ios i google android
 6. Nagrania różańca na youtube (3 części, 4 części, cała nowenna pompejańska) i w podcastach.

A także: bezpłatna aplikacja do różańca!

Jeśli masz smartfona, po prostu uruchom aplikację do nowenny pompejańskiej i różańca! Jest możliwość odsłuchu nagrań w aplikacji – profesjonalne nagrania lektorskie. Włączenie tej opcji kosztuje poniżej 5 zł, które zasilą działania naszej Fundacji!

nowenna pompejańska app storestacks_image_4646
Różaniec i nowenna pompejańska

Książka do różańca  i nowenny pompejańskiej

Najlepszym, wyczerpującym temat nowenny pompejańskiej poradnikiem jest książka „Różaniec i nowenna pompejańska” – w całości w kolorze, bdb jakości i bardzo przystępnej cenie.

Książka jest kompletna i wyczerpuje temat różańca i nowenny pompejańskiej. Zawiera także poradniki, wskazówki, liczne pomoce w modlitwie. Zobacz tutaj!

 

Nowenna pompejańska i Różaniec

3.3 4 głosów
Oceń ten wpis

Nasze intencje modlitewne:

 
Powiadamiaj mnie o odpowiedziach
Powiadom o
guest
143 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Anna
Anna
08.02.14 15:08

Piękny i pomocny artykuł, tego nam potrzeba 🙂 rozważania bardzo pomocne

kazek
kazek
17.03.15 12:07
Reply to  Anna

witam zaczolem wczoraj odmawiac nowenne i mam pytanie jak odmowilem 3 tajemnice z 16 na 17 marca przed godz 00;00 i po 00;00 to liczy sie jako za 16 czy juz jako za 17 ? chodz w sumie to wiekszosc odmawiałem juz po 00;00 moze było za piec dwunasta jak zaczolem odmawiac a moze i nie .

Teresa.A
Teresa.A
17.03.15 12:14
Reply to  kazek

kazek jak masz to poczatek i 1 dzien to licz od 17-go
czyli pierwszy dzien masz za soba. ja tak uwazam

kazek
kazek
18.03.15 00:51
Reply to  Teresa.A

aha to teraz mam dylemat bo jedna pani powiedziała mi ze nie wazne o ktorej godzinie w nocy byle odmowic sobie zanim sie pojdzie spac

Teresa.A
Teresa.A
18.03.15 08:00
Reply to  kazek

Kazek można iść spać i w dzień . Liczy sie data . Większość NP odmówiłeś 17-go

Teresa.A
Teresa.A
18.03.15 08:03
Reply to  kazek

Kazek większość NP odmowiłeś 17-go .Liczy sie data. W dzień też mozna isc spac. Dzis masz 2 dzien NP

kazek
kazek
18.03.15 11:27
Reply to  Teresa.A

a to jest takie pewne ze liczy sie data czy tylko ty tak uważasz? : )

AgnieszkaC
AgnieszkaC
18.03.15 12:43
Reply to  kazek

Kazek duży jesteś 🙂
Rób jak uważasz, zgodnie ze swoim sumieniem 🙂
Myślisz, że Bóg to taki formalista

kazek.
kazek.
19.03.15 23:01
Reply to  kazek

AgnieszkaC

skąd wiesz ze jestem duży 😀
nie no a tak na serio to tez tak uważam ze Pan Bóg na to nie patrzy tylko byle się modlić a ze w nowennie pompejskiej trzeba odmawiać 3 tajemnice różańca w jednym dniu to jest w jednym dniu 🙂 pzdr. 🙂

inka
inka
08.02.14 15:22

Ja też dziękuję za przedstawienie w taki przystępny sposób informacji o różańcu i za te piękne rozważania;)

Teresa
Teresa
08.02.14 15:23

Wspaniale ten blog prowadzicie . Nic dodać nic ująć . DZIĘKUJEMY .

Damian
Damian
08.02.14 16:42

A ja mam pytanie dotyczące odmawiania Nowenny. Czy jeśli mówię 3 osobne Różańce w ciągu dnia, to za każdym razem muszę mieć na uwadze „wstęp”, czyli Wierzę w Boga, Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo ? Czy też powinienem rozpocząć tak tylko tajemnice radosne, a w późniejszych częściach kontynuować przechodząc prosto do 5ciu dziesiątek..?
Pytam, bo dziś rozpoczynam NP, sytuacja nie jest dobra..

Damian
Damian
20.03.14 10:43
Reply to  Marek (adm.)

Kolejne pytanie, drobiazgowe chyba: rozpoczynając każdą cząstkę różańca powtarzam intencję i kończąc każdą cząstkę różańca odmawiam modlitwę (błagalną lub dziękczynną), tak? i zaczynając za minutę następną część różańca znów powtarzam intencję, zawołanie do MB i różaniec.. tak?

Tomek
Tomek
08.02.14 20:03

jestem z tej strony zadowolony,dzięki wielkie,wytrwajcie w tym na zawsze

joanna
joanna
08.02.14 23:02

dobra robota, ktos sie napracowal, ale brakowalo tu takiej instrukcji , mysle ze zacheci to wiele osob do nowenny! super

joanna
joanna
08.02.14 23:21
mi-te-ka
mi-te-ka
09.02.14 11:58

Dziękuję.Dzisiaj za Was odmówię dziesiątkę.

Tatiana
Tatiana
09.02.14 12:52

A mnie nigdy nikt nie uczył że odmawia się na koniec „Pod Twoją Obronę”

dulcia
dulcia
09.02.14 14:56

ja też odmawiam ” Pod Twoją obronę”na zakończenie całego różańca raz, bo ta modlitwa nie jest integralną częścią różańca, dziękuję za komentarze biblijne, można by jeszcze dopisać nr rozdz i werset (:

Marek
Marek
11.02.14 19:45

Hej!

Odmawiam już trzeci tydzień nowennę, pierwszą w życiu. Do tej pory odmawiałem 4 tajemnice dziennie. Każdą rozpoczynam modlitwami początkowymi a na zakończenie odmawiam „Pod Twoją obronę…”. Czy to źle, czy wręcz przeciwnie?
No i drugie pytanie – jak to jest, czy gdy do tej pory odmawiam cztery tajemnice, a któregoś dnia (np. w tygodniu pracy) odmówiłbym trzy (radosne, bolesne i chwalebne) to czy moja intencja zostałaby wysłuchana, czy może lepiej już dokończyć tak jak zacząłem?
Nie chciałbym, aby przez jakiś drobny błąd cała nowenna poszła na marne…

Pozdrawiam i dziękuję za tą stronę! 🙂

Artur
Artur
05.04.14 08:02

Witam
Mam pytanie Nowennę odmawiam 23 dni, ale przez pierwsze trzy dni odmawiałem tak: 1 dzień – tajemnice Radosna, Chwalebna i Światła; 2 dzień – tajemnice Radosna, Światła i Bolesna i 3 dzień – tajemnice Bolesna, Chwalebna i Światła. Dopiero od czwartego dnia zacząłem tajemnice Radosną – Bolesną i Chwalebną. Czy te pierwsze trzy dni mogło być tak odmawiane? Albo mam teraz liczyć początek nowenny od dnia 4 i pomodlić się trzy dni więcej w takiej formie jak modlę się teraz? Taki jakiś mam dyskomfort z tym będę wdzięczny za odpowiedź.

ania
ania
28.04.14 21:45

cieszę się,że trafiłam na tę stronę,powoli odzyskuję ukojenie,szukałam siły w sobie i wierzyłam ludziom zamiast oddać się w opiekę Matki Bożej i jej powierzyć swoje życie i problemy

luiza
luiza (@luiza)
01.05.14 20:50

Czy jeśli nie odbyłam spowiedzi mogę rozpocząć Nowennę? Przebywam czasowo na emigracji, mam trudny dostęp do spowiedzi. Bardzo chciałabym rozpocząć Nowennę w ważnej intencji dotyczącej mojego małżeństwa. W Ojczyźnie byłam bardzo praktykującą osobą, tutaj pozostaje indywidualna modlitwa codzienna, którą czynię i w miarę możliwości udział w niedzielnej mszy świętej. Nie jestem obecnie w stanie łaski uświęcającej. Kilka miesięcy temu próbowałam odmawiać Nowennę, doświadczyłam wiele trudności na modlitwie, niestety przerwałam po kilku dniach. Coś stale mnie przed jej podjęciem „blokuje”, mimo, że jestem osobą modlącą się. Chcę podjąć ponownie Nowennę, w modlitwie nasz ratunek!

Aga
Aga
04.10.14 18:16
Reply to  luiza

Oczywiście, że możesz odmawiać 🙂 To wspaniała modlitwa 🙂 Niech Bóg Cię prowadzi i błogosławi 🙂

k
k
06.12.14 22:25

witam, mam pytanie: 8 grudnia obchodzona jest „Godzina Łaski dla świata” i Maryja Montichiari powiedziała Pierinie Gilli: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.” i to znaczy o której godzinie

Jagoda
Jagoda
14.12.14 23:54

Witam, Nowennę Pompejańską odmawiam po raz pierwszy,( 3-ci dzień Części Dziękczynnej ) dotychczas modlilam sie tak : część pierwsza Radosna, tajemnica pierwsza Zwiastowanie NMP i dalej ; Ojcze Nasz….tzn bez rozważania tajemnic. w związku z tym , mam pytanie czy moja modlitwa będzie wysłuchana, czy muszę zacząć Nowennę od początku ? Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedż będę bardzo wdzięczna .

Jadwiga Dziubinska
Jadwiga Dziubinska
15.12.14 23:15
Reply to  Marek (adm.)

Bardzo serdecznie dziękuję za szybką odpowiedż, Za chwilę zaczynam Nowennę od początku. Tylko szkoda mi tych straconych 30 dni. Pozdrawiam serdecznie.

Zadowolona
Zadowolona
16.12.14 11:36

Pani Jadwigo…w ten sposób jak Pani opisała jest m.in. odmawiany różaniec w Radiu Maryja i Telewizji Trwam i nie słyszałam, żeby był jakoś mniej wartościowy…A to czy modlitwa będzie wysłuchana absolutnie nie zależy od tego czy będzie ją Pani odmawiała z rozważaniami czy bez. Proszę nie traktować Różańca jak zaklęcia… Oczywiście rozważania pomagają skupić się na modlitwie, ale z powodu ich braku nie przerywałabym NP.

Jadwiga Dziubinska
Jadwiga Dziubinska
16.12.14 22:49
Reply to  Zadowolona

Też tak śądziłam, skoro uczestniczę np. w mcu pażdzierniku w modlitwie Różańcowej w kościele, gdzie tajemnice rózańca rozeważane są sporadycznie, więc …Ależ ani przez myśl mi nie przeszlo żebym miała Różaniec traktować , tak jak Pani napisała jako zaklęcia. Różaniec jest przepiękna modlitwą . I dodam że moją ulubioną , choć odmawialam ją dotychczas jakby ‚oskubaną’, bo bez rozważan poszczególnych tajemnic…Dziękuje za Wasze wsparcie , a NP oczywiście bedę kontynuować , już ” wzbogaconą” , gorąco pozdrawiam . Z Panem Bogiem !!!

szpakowaty
szpakowaty
28.12.14 17:03

Kiedyś różaniec to była modlitwa prostych ludzi, takich dla których czytanie i pisanie było obce. Tak było przez minione wieki. Odmawiano Zdrowaś Maryjo, a umysłem koncentrowano się na osobie Maryji i wypowiadanych słowach. A tu nagle ktoś sobie wymyśla, że w trakcie odmawianych Zdrowaś Maryjo trzeba rozważać wcześniej zapowiadaną tajemnicę. Do tego dochodzi, że modlący się różańcem, co innego ustami mówi , a co innego myśli.

Marta
Marta
04.01.15 20:35

NP zaczęłam odmawiać od 3 dni, ale nie zrozumiałam dokładnie,że trzeba też do każdej mieć rozważanie i odmawiając różaniec mówiłam tylko każda tajemnicę ,ale bez rozważania jej…martwię się czy muszę ją zaczynać od początku?czy moja NP jest ważna i mogę ją kontynuować? proszę o odpowiedź.

Irena
Irena
12.01.15 22:16

Witam. Ja Nowennę Pompejańską odmawiam od sierpnia 2013 roku. Gdy kończę te 54 dni (w jakiejś ważnej dla mnie intencji) i myślę, że teraz będzie przerwa, to przyznam: jest mi smutno i zaczynam znowu (a intencje same do mojej głowy przychodzą). Najczęściej jest to w intencji innych osób (nie w mojej). Jestem lepsza gdy modlę się tą nowenną. Uważam, że jest to wspaniała modlitwa! Zachęcam wszystkich do Nowenny Pompejańskiej. Jej moc i skuteczność jest niesamowita!
Pozdrawiam wszystkich.

Maciek
Maciek
14.01.15 09:06

Czy podczas odmawiania nowenny pompejanskiej po kazdej dziesiatce takze odmawiamy Chwala ojcu i Ojczee nasz?

Anna
Anna
15.01.15 21:01

A czy mogę Nowennę odmawiać na raty? Tzn. 4 cząstki różańca w ciągu dnia ale rozbite na poszczególne godziny?
Pozdrawiam

Ania
Ania
17.01.15 17:11

właśnie miałam pytać Was oto czy możecie dodać w formacie mp3 nagrania… będę bardzo wdzięczna 🙂

kasia
kasia
04.02.15 13:48

A ja mam takie pytanie czy jeśli „rozbijam” odmawianie Nowenny nie na części tylko dziesiątki (tak czasami się zdarza) to czy powracając do kolejnej dziesiątki musze jakby przypomnieć intencje i powiedzieć ten różaniec odmawiam na Twoja cześć..?

kasia11
kasia11
04.02.15 22:49

Dziękuję, nawet jeśli kolejną dziesiątkę odmawiam przypuśćmy za godzinę lub dłużej? Zaczynam odmawianie bez żadnego wstępu?
I mam jeszcze taki dylemat – jeżeli po odmówieniu Nowenny nie otrzymałam łaski, o którą prosiłam, to czy mogę, czy nie jest to jakieś nadużycie odmawiać kolejną Nowennę w tej samej intencji i tak do skutku? Czy jeśli ta łaska nie przyszła po pierwszej Nowennie czy to oznacza, że jest ona niezgodna z wolą Boga i powinno się to w taki sposób rozumieć i uznać?

Cecilia
Cecilia
10.05.15 12:53
Reply to  kasia11

Według mnie trzeba postarać się wybrać czas aby jednak jedną część różańca odmówić ciągiem ponieważ po tej części jest modlitwa a Nowennę Pompejańską można powtarzać kilkakrotnie tak jak dziewczyna z Neapolu Fortunata Agrelli , która odmówiła ją 3-krotnie.

tercia
tercia
25.02.15 18:23

popieram pytanie Kasi 🙂 mam te same wątpliwości,
chociaż co prawda modlitwa o poczęcie dziecka w małżeństwie katolickim to chyba raczej zgodnie z Pismem Świętym „(…) bądźcie płodni i zaludniajcie ziemie(…)

Zbyszek
Zbyszek
11.03.15 13:03

Dziękuję, znalazłem to czego szukałem i od dawna potrzebowałem.

Rad
Rad
15.04.15 12:13

Witam
Dlaczego nie ma juz o polnocy audiobooka z rozdzialami ksiazki bartolo longa?
przeniesienie o 30minut na pozniej rozanca to porazka:(((( bardzo mi nie na reke jest:(
bardzo czesto o polnocy zdarzaly sie przerwy w radio.

Rad
Rad
15.04.15 18:52

ale potem bartolo bedzie rozdzialami? bo fajne to.

wdzieczna
wdzieczna
22.04.15 18:18

moje świadectwo chyba zaginęło

Chojnacka
Chojnacka
15.05.15 20:22

A ja mam pytanie ,nic nie wiem o różańcu oprócz tego jak on wyglada ,i chciałbym sie nauczyć i czytam te stronę bo mimo wszystko jest bardzo interesująca ..nie rozumiem jak rozważać ,rozważanie ,odczytywać je każde po koleji to ile czasu zajmuje odmawianie tej nowenny na spokojnie..nie rozumiem tego ,czy wystarczy je tylko powtarzać czy nad każda rozmyślać …jeszcze nie doczytałam sie tego ,ja nie jestem osoba głęboko wierząca ale próbuje sie nawrócić …wierze ale nie praktykuje ..

eliza
eliza
05.07.15 18:14

Chciałabym się dowiedzieć, czy odmawiając różaniec bez modlitwy fatimskiej jest istotnym błędem . Pytam, ponieważ na początku odmawiania nowenny, zapomniałam o modlitwie fatimskiej. Przypomniałam sobie o niej po kilku dniach i dołączyłam do odmawianej nowenny.

Anna
Anna
06.07.15 09:19

Szczesc Boze, a ja nadal nie wiem jak odmawiac nowenne, gubie sie nie wiem o co chodzi z tajemnicami,ze po kazdej dziesiatce rozwazam te wszystkie tajemnice? Gdyby mi ktos poprostu napisal tak jak dziecku, od poczatku do konca, Kroc po kroku, dziekuje, Dziekuje Bogu ze trafilam na te strone , jestem na zakrecie zyciowym, nie daje rady.

M
M
07.07.15 23:03
Reply to  Anna

Proponuję zacząć odmawiać nowennę razem z radiem różaniec
tu masz program http://radio.rozaniec.info/program-radio-rozaniec/index.html
Ja też nie do końca czułem się na siłach odmawiać samemu ale to mi pomogło
mam nadzieję że i Tobie pomoże

Weronika
Weronika
11.07.15 21:36

Jestem na jedenastym dniu nowenny i dopiero teraz zrozumiałam, że nie odmawiałam modlitwy fatimskiej. W jesieni, kiedy po raz pierwszy zaczynałam nowennę (nie skończyłam) inaczej pisano w instrukcji krótkiej i szczegółowej. Ze szczegółowej wynikało, że intencję ze słowami „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego” odmawia się tylko na początku a nie przed każdą z części. To samo z westchnieniem „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”. Modliłam się tymi modlitwami i końcową po każdej z części. Co mam zrobić?

Mariusz
Mariusz
13.07.15 13:35
Reply to  Weronika

Ktoś mi niedawno powiedział gdy miałem podobne rozterki czy dobrze odmawiam nowennę, że człowiek nie jest doskonały i popełnia błędy nawet w modlitwie. Jeśli odmawiasz różaniec z wiarą i nadzieją z pewnością modlitwa ta zostanie wysłuchana. Nie martw się i odmawiaj dalej tak jak serce CI podpowiada, myślę że te 11 dni które już masz za sobą z pewnością zostały wysłuchane.

Piotr
Piotr
14.07.15 21:03

Czy moze mi ktos wytlumaczyc jak się rozważa tajemnice? No bo ja mam książeczkę w ktorej mam krotki opis danej tajemnicy i czytam ja. Na tym to polega?

Krzysztof
Krzysztof
20.07.15 13:20

Witam. Ja też przyłączam się to pytania powyżej. Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie

Zadowolona
Zadowolona
20.07.15 13:42

Tak. Dokładnie na tym rozważanie polega.Jest mnóstwo dłuższych i krótszych rozważań w internecie i w różnych książeczkach… Można też przeczytać odpowiedni fragment Pisma Św. odnoszący się do danej tajemnicy. Można samemu na chwilę zastanowić się co nam Bóg chce powiedzieć przez daną tajemnicę…

Marta
Marta
13.08.15 23:04

Ja do pytania powyżej. Ja modlę sie tak: mówię jaka to tajemnica i w myslach przez chwile myślę czego ona dotyczyla i czego nas uczy. Później skupiam wzrok w obraz Matki Boskiej i odmawiam tak dziesiatke. Czy robie poprawnie?

Joanna
Joanna
21.09.15 22:22

Zastanawiam się czy Maryja chce mojej modlitwy czy intencja o którą się modlę jest wysluchiwana przeznią

Sylwester
Sylwester
24.09.15 00:30

Dziś mija dwa lata jak kupiłem Modlitewnik J.P. II , Różaniec mam poświęcony , z Rzymu . Z drzewa różańcowego. Wreszcie dojrzałem do tego by ruszyć „do boju” do odmawiania różańca ( a to dzieki blogowi Kasi Olubińskiej : http://bogwwielkimmiescie.pl/about/ ) . Wierzę ,że jeszcze bardziej zbliży mnie do Boga . Ale jak by to dobrze zacząć i wytrwać w tym …..Na razie tez boje się „tych tajemnic….” Z Panem Bogiem kochani !

Ł
Ł
15.10.15 12:33

Witam,
Mam takie pytanie na jakiejś stronie przeczytałem instrukcje jak modlić się Nowenną Pompejską i chyba podczas modlitwy popełniam błąd. Powiem szczerze że nigdy nie modliłem się na różańcu stąd moje wątpliwości.
Modlę się następująco. Cały różaniec, po zakończeniu różańca zaczynam kolejny słowami Ojcze nasz …… Po odmówieniu wszystkich tajemnic modle się modlitwą błagalną, a następnie Pod Twoją obronę.
Proszę mi o podpowiedź czy właściwie się modlę czy nie ? I jeśli źle to jak jest poprawnie i czy muszę zaczynać nowennę od początku

BK
BK
05.02.16 19:14
Reply to  Ł

oczywiście nie muisz nic zaczynać od nowa to twoja rozmowa z Maryją i jeśli wynika z miłości i zawierzenia to jest dobra. Jeśli znacznie odbiega od tego co się praktykuje przy tej modlitwie to od chwili rozeznania sie w tym zmodyfikuj swoją modlitwę. Twoja modlitwa jest właściwie odmawiana, choć odmawia sie też tylko raz modlitwy początkowe różańca.

Józef
Józef
05.02.16 17:14

Ostatnio znajoma mówiła mi że modli się pompejańską w konkretnej intencji , ale oprócz tego poszczególne dziesiątki , czy całe tajemnice ofiarowuje za kogoś . Spróbowałem podobnie i odmówiłem ostatnią pompejańską w ten sposób . Teraz zacząłem kolejną , ale biję się z myślami , czy nie robię błędu odmawiając kolejne tajemnice za różne osoby chociaż całą NP traktuję w innej intencji nie powiążanej z tymi osobami . Ma ktoś jakiś pomysł albo jakieś spostrzeżenia ???

Teresa.A
Teresa.A
05.02.16 19:12
Reply to  Józef

Józef ja bym odmawiała w jednej intencji bez ofiarowań za inne osoby

Gabriela (GJ)
Gabriela (GJ)
05.02.16 19:48
Reply to  Józef

Akurat wklejałam info o modlitwie za dzieci i zauważyłam wpis, który jakby wszedł w moje myślenie. Ja za moment kończę kolejną NP i zamierzam od tej pory modlić się Tajemnicami Róż Uzdrowienia (ich jeszcze kilka przybędzie). To jest podobna idea, robią się z tego trzy lub cztery różańce. Bez odbioru, bo dziś nie siedzę na portalu:-)
Jakby co mgabriel1962 małpa wp.pl

MariaW
MariaW
11.04.16 18:43
Reply to  Józef

Józef NP odmawia sie w 1 konkretnej intencji i przez 54dni tylko wtedy jest to NP Amen

MariaW
MariaW
11.04.16 18:46
Reply to  MariaW

Ps Józef za 1osobe chyba ze o nawrócenie mojej rodziny 1osoba 1 intencja i 54dni Inaczej jeśli ktoś odmawia to jest różaniec a nie NP innych zasad niema

Krzysiek
Krzysiek
19.02.16 17:25

A jak odmawiać różaniec w zimowych rękawiczkach http://runiec.eu/2014/12/02/jak-odmawiac-rozaniec-w-welnianych-rekawicach/

Sara
Sara
11.04.16 13:33

Jestem na 5 dniu nowenny, ale nie rozważałam tajemnic, czy mam zacząć od początku?

E.
E.
11.04.16 17:16
Reply to  Sara

Kontynuuj dalej. Ja dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że trzeba rozważac tajemince. Całe życie nie rozważałam. A Pan Bóg i tak zrobił, co uważał za słuszne. Ufaj i się módl, reszta należy do Pana Boga 🙂

Zadowolona
Zadowolona
11.04.16 17:22
Reply to  E.

Tak na marginesie…zawsze się zastanawiałam jak to „trzeba rozważać tajemnice” ma się do milionów, a może i miliardów Różańców odmówionych przez naszych ( w większości) niepiśmiennych praprzodków…

Zadowolona
Zadowolona
11.04.16 17:19

Saro…oczywiście, że nie musisz zaczynać od nowa.

Barbara Borowska
Barbara Borowska
22.05.16 16:06

Różaniec jest jedną najpiękniejsza modlitwa chociaż nie zawsze staram się odmawiać to

Sara
Sara
15.06.16 15:59

Bóg mnie wysłuchał – nawet nie skończyłam części błagalnej :). Mam zakończyć nowennę, czy modlić sie nią dalej prosząc o coś innego?

Ania
Ania (@ania)
27.08.16 13:11

Witam Wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Mam podobne wątpliwości dotyczące „jakości” mojej modlitwy. O Nowennie Pompejańskiej dowiedziałam się stosunkowo niedawno od koleżanki. Od razu wyszukałam sobie informacje i zaczęłam odmawiać, jednak nie doczytałam wszystkiego dokładnie i teraz nie wiem czy powinnam zacząć od nowa, czy może kontynuować, oczywiście już odmawiając wszystko jak należy. 1. Odmawiam całą Nowennę na raz. Niestety moje obowiązki zawodowe nie pozwolą mi na to aby podzielić sobie odmawianie Nowenny na części. Moje wątpliwości dotyczą tu modlitw początkowych. Czy przed każdą częścią muszę odmawiać: Wierzę w Boga, 3 razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, czy wystarczy tylko… Czytaj więcej »

piotr
piotr
29.08.16 21:27

Podczas modlitwy korzystam z rozważań z tego poradnika i zastanowił mnie fragment z tajemnicy ukoronowania NMP. Dlaczego został użyty fragment z apokalipsy św. Jana: „I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię.”
Co on ma wspólnego z ukoronowaniem?

roman
roman
10.09.16 19:39

chcialbym odmawiac nowenne pompejską ale nic z tej instrukcji nie rozumie prosze o podpowiedz jak odprawiac ?

143
0
Co o tym sądzisz? Napisz swoją opinię!x
()
x

KOSZULKI

RÓŻAŃCOWE

- NOWE WZORY