Modlitwa „O można Królowo Zwycięska”

Pani Gabrysia zapytała nas o modlitwę „O można Królowo Zwycięska”, o której wspomina książka „Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach”. Jest to modlitwa, którą odmawia się dwa razy w roku: w pierwszą niedzielę października (święto  Królowej Różańca) oraz 8 maja (rocznica konsekracji świątyni w Pompejach), podczas nocnego czuwania.

Oto jej treść:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Czcigodna Dziewico Zwycięska, pani nieba i ziemi, na imię której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca św. my oddane Twoje dzieci, zgromadzeni w twoim Sanktuarium w Pompei, wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski.

Z tronu łaskawości, gdzie zasiadasz Królowo, zwróć o Maryjo, Twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Matko, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk.

O Matko, wybłągaj dla nas miłosierdzie u Twego Syna Bożego i pozyskaj Twoją łaskawością serca grzeszników. To są nasi bracia i Twoje dzieci, za które Jezus Chrystus zapłacił swoją Krwią, a którzy zasmucają najczulsze Twoje serce. Okaż się wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia.

Zdrowaś Maryjo!

To prawda, że my pierwsi, chociaż jesteśmy Twoimi dziećmi, nie przestajemy przyczyniać się naszymi grzechami do krzyżowania Jezusa i wciąż na nowo przebijamy Twoje serce.

Wyznajemy, że zasłużyliśmy na najcieższe kary, lecz wspomnij, że na Golgocie wzięłaś razem z Krwią Przenajświętszą testament umierającego Odkupiciela, który ogłosił Cię Matką, naszą Matką grzeszników.

A więc Ty, jako nasza Matka, jesteś naszą Orędowniczką, naszą nadzieją. a my, jęcząc, wyciągamy do Ciebie błagalnie nasze ręce i wołamy do Ciebie: Miłosierna!

O dobra Matko, zlituj się nad nami, nad naszymi duszami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi bliskimi zmarłymi, a nade wszystko nad naszymi nieprzyjaciółmi i nad tylu ludźmi, którzy chociaż noszą imię chrześcijan, to jednak wciąż obrażają łaskawe Serce Twojego Syna. prosimy Cię dzisiaj o miłosierdzie dla zdeprawowanych narodów, o miłosierdzie dla całej europy, dla całego świata, aby pełen skruchy powrócił do Twojego Serca.

Miłoserdzie dla wszystkich, o Matko Miłosierdzia!

Zdrowaś Maryjo!

O Maryjo racz nas przychylnie wysłuchać! Jezus Chrystus złożył w Twoje ręce wszystkei skarby swoich łask i swego miłosierdzia.
Ty zasiadasz po prawicy swego Syna, Dziewico królewska i ukoronowana, jaśniejąca nieśmiertelną chwałą ponad wszystkie chóry Aniołów. Ty rozpościerasz swoje panowanie tak daleko, jak daleko siegają niebiosa, i Tobie są poddane ziemia i wszystkie stworzenia.

Tobie została udzielona wszechmoc przez łaskę nad Sercem twojego Syna i dlatego możesz nas wspomagać. Jeśli Ty nie chciałabyś nas wspomagać, ponieważ jesteśmy synami niewdzięcznymi i niegodnymi Twojej pomocy, nie wiedzielibyśmy do kogo mamy się zwrócić. Twoje matczyne serce nie dopuści do tego, żebyśmy, Twoje dzieci zostali zgubieni.

Dziecię, które widzimy na Twoich kolanach i mistyczna korona różańca, którą dostrzegamy w Twojej ręce, napełniają nas ufnością, że będziemy wysłuchani. Pokładamy całkowicie zaufanie w Tobie, oddajemy się, jak słabe dzieci, w ramiona najczulszej spośród Matek i dzisiaj właśnie oczekujemy od Ciebie upragnionych łask.

Zdrowaś Maryjo!

Prośmy Maryję o Jej błogosławieństwo:

Prosimy Cię teraz, o Królowo, o ostatnią łaskę, której nam nie możesz odmówić w tym tak uroczystym dniu (tylko 8 maja i w pierwszą niedzielę października).

Udziel nam wszystkim Twojej niezmiennej miłości i w sposób specjalny Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa.

Nie odejdziemy od Ciebie, dopóki nas nie pobłogosławisz. Błogosław o Maryjo w tej chwili Ojca św. Do dawnych blasków Twojej Korony, do zwycięstwa Twojego Różańca, ze względu na które zostałaś nazwana Królową Zwycięską, dołącz jeszcze i to o Matko: daj zwycięstwo religii i pokój wspólnocie ludzkiej. Błogosław naszych biskupów, kapłanów a szczególnie tych wszystkich, którzy gorliwie zabiegają o sławę Twojego sanktuarium. Błogosław wreszcie wszystkich złączonych z Twoją świątynią w Pompei i tych, którzy zabiegają i troszczą się o nabożeństwo Różańca świętego.

O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuszku, który nasz wiążesz z Bogiem w związku miłosci, który jednoczysz nas z aniołami. Wieżo zbawienia przeciwko napaściom piekła! Najpewniejszy porcie dla rozbitków, nie opuścimy Cię już nigdy.

Ty będziesz nam umocnieniem w godzinie konania, tobie poślemy ostatni pocałunek życia, które będzie gasnąć.

Ostatnim słowem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca świętego z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Pani pocieszycielko strapionych.

Bądź wszędzie błogosławiona dzisiaj i na zawsze na ziemi i w niebie. Amen.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia….

 • Kasia czy Ty jesteś w świadkach jehowych?
  Polecam Ci Dzienniczek Faustyny . Ja wiele razy miałam różne wątpliwości , zwątpienia. O.Pio wspaniały Święty , z Różańcem się nie rozstawał .
  Jest wiele różnych wyznań , ale P.Jezus szczególnie wyróżnił kościół katolicki przez Faustynę . Polecam Ci koniecznie Dzienniczek przeczytać . Nawet zmuszając się do czytania .

 • Kasia dla mnie jest proste Maryja jest Matką Boga i naszą także . Lubię czytać Pismo Sw., Dzienniczek , książeczki o Swiętych . Wolę to niz np. oglądać dziennik o naszych kochanych politykach

 • Pozwolę sobie zacytować artykuł księdza dr Michała Kaszowskiego z portalu teologia.pl odnośnie jak powinniśmy rozumieć pośrednictwo Matki Boskiej.

  Pośrednictwo Maryi

  Wierzący często zwracają się w modlitwach do Maryi ufni, że nie odmówi im niczego. Matka Boża nazywana jest pośredniczką i szafarką łask.

  1. W jakim znaczeniu można Maryję nazywać pośredniczką? J 2,1-11

  Chrystus powiedział: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7). Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja zauważyła, że zabrakło wina i powiedziała do Jezusa: „Nie mają już wina” (J 2,3). Swymi słowami pobudziła Syna do spełnienia pierwszego cudu przemienienia wody w wino. Wierzymy, że i teraz wzięta do nieba Matka Boża modli się za nas, że jest naszą orędowniczką i ucieczką grzeszników. Nie można jednak sądzić, że Maryja jest dla nas „lepsza” niż Chrystus lub Ojciec niebieski, gdyż Jej miłość do nas i Jej troska o nasze zbawienie stanowi tylko „odbicie” nieskończonej miłości Boga i Jego życzliwości. Pomoc Maryi jest skuteczna, ponieważ dobry Bóg wysłuchuje Jej modlitwy i prośby.

  2. W jakim sensie można Maryję nazywać szafarką łask? J 1,9-14

  Jezus Chrystus, wcielone Odwieczne Słowo Boże, stanowi największy dar udzielony nam przez Ojca. Przez to Słowo wszystko się stało. Dzięki zgodzie Maryi dokonało się wcielenie, czyli Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami (por. J 1,14). Tym, którzy Je przyjęli, wierzącym w Jego imię dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (por. J 1,12-13). Chrystus jest źródłem wszelkiej łaski, Maryja zaś -Jego Matką. Można Ją zatem nazywać Matką łaski Bożej. Ponieważ przez swoje Boże Macierzyństwo Maryja dała nam Dawcę wszelkich darów Bożych, dlatego mówimy, że jest szafarką łask.

  Maryja jest naszą pośredniczką i szafarką łask, także dlatego, że wyprasza je dla nas u Boga. Wiele darów otrzymujemy dzięki Jej zasługom, dzięki Jej współcierpieniu z Chrystusem. Można nazywać Maryję szafarką łask i dlatego, że przykład Jej świętości stanowi dla nas wielką łaskę Bożą, czyli pomoc do zbawienia. Życie Maryi jest dla nas drogowskazem, wskazującym drogę do wiecznego szczęścia.

  3. Kto udziela łask: Bóg, Maryja czy święci? J 1,14.16-17

  Teologia mówi o dwóch rodzajach darów Bożych: pierwszy nazywa łaskami zewnętrznymi, drugi – łaskami wewnętrznymi. Łaską zewnętrzną może być np. dobra książka, spotkany człowiek, którego przykład lub słowo pobudza do nawrócenia itp. Taką zewnętrzną łaską jest też dla nas świętość Maryi, przykład Jej życia pełnego miłości do Boga i ludzi, zawierzenia. Dzięki temu przykładowi wielu ludzi się nawraca, zmienia swoje postępowanie, dąży do doskonałości, odnajduje drogę wiodącą do zbawienia wiecznego.

  Wewnętrznymi łaskami teologia nazywa usynowienie, usprawiedliwienie, wiarę, łaskę uświęcającą, zjednoczenie z Bogiem, przebaczenie grzechów i inne dary. Tylko Bóg może udzielać łask wewnętrznych, koniecznych do zbawienia. Maryja, święci, ludzie żyjący na ziemi mogą jedynie wypraszać ten rodzaj łask Bożych.

 • Droga Kasiu jestes w bledzie,
  Pan Jezus Sam ukazal sie Siostrze Faustynie i wrecz nakazal jej namalowanie Obrazu Pana Jezusa Milosiernego z podpisem „Jezu Ufam Tobie” Droga korona i pelerynka, to podziekowanie i skromny dar od ludzi za wszystkie laski i cuda ktore wyprosila u Jej Syna. Jezeli ludzie nie otzymaliby zadnej laski wzdychajac do Maryji poprzez Jej Obraz, nikt nawet nie zwrocilby uwagi na poszczegolne swiete malowidla czy figury. Bylyby to zwyczajne dziela sztuki jakie ogladamy w galeriach. To co jest pisane w Starym Testamencie tyczylo sie do pogan i chodzilo o bozkow do ktorych oni modlili sie. Nawet Zydzi po wyjsciu z Ziemi Egipskiej ulepili sobie zlotego cielca za co zostali ukarani. Nasza religia opiera sie na Nowym Testamencie. I oczywiscie nie modlimy sie do przedmiotow, nasze modlitwy kierujemy do Ojca Przedwiecznego.
  Droga Kasiu, jezeli juz jestes tak skrupulatna, to przeczytaj Biblie w oryginale w jezyku hebrajskim i wtedy dyskutuj czy bylo pisane: „Twoja, Nasza, Wasza, Moj, Moja itd. Kochana, odpowiedz mi z ilu jezykow Biblia jest tlumaczona i jakie tam mogly wyniknac bledy w wyniku interpretacji slownej. Dlatego Pan Jezus dal nam wodza w osobie Ojca Swietego i nauczycieli w postaci kaplanow na ktorych slowo sam Bog schodzi na ziemie. Tak olbrzymia moc maja kaplani. Nie slyszalam jeszcze zeby na slowo Jehowych Pan Jezus schodzil z Nieba.

 • Widzisz kochana, to ty klamiesz, bo nie moglas sprawdzic w oryginale, bo oryginalu Pisma Swietego nie ma. Najblizsza jest jego trzecia kopia. Przyznaj sie ze jestes Jehowa, nie wstydz sie swojej SEKTY!

 • Faryzeusze i uczeni w pismie tez cytowali biblie z pamieci i co o nich mowil Pan Jezus? Plemie zmijowe….
  Szatan tez zna Pismo Swiete na wylot. No i co z tego? Nie popadaj w obled.
  Najwazniejsze przykazanie jest PRZYKAZANIE MILOSCI. „PO TYM POZNAM ZESCIE UCZNIAMI MOIMI.”

 • Kasia ale , ale coś się stało żeś wpadła na to forum o Maryi . Nie chcę Ci przykrosci robić , ani nikomu . Czasami słucham lub odsłuchuję spotkań z O.Danielem i jak są osoby uwalniane od demona jehowych , okropne wrzaski . Myślę że wszystkie drogi prowadzą do Boga . Każdego z nas Bóg bardzo kocha .

 • Pozwólcie, że przytoczę słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas Audiencji Generalnej 1.X.1997 bo wydaje mi się, że łączą one do pewnego stopnia przedstawiane przez Was stanowiska. Ja ze swej strony w swoich komentarzach często zwracam uwagę piszącym świadectwa i komentarze ( za co często dostaję burę ) na sformułowania typu ” modliłam się do Matki Boskiej”, „Matka Boska uzdrowiła mnie”, ” Modliłem się do obrazu Matki Boskiej…” są sprzeczne z naszą wiarą i mogą wywołać komentarze takie jak Kasi.

  MARYJA JAKO POŚREDNICZKA
  Audiencja generalna. 1 października 1997
  1. Pośród tytułów przypisywanych Maryi w kulcie Kościoła rozdział VIII Lumen gentium wymienia wyrażenie „Pośredniczka”. Mimo iż niektórzy Ojcowie Soborowi nie podzielali w pełni tego wyboru (por. Acta Synodalia III, 8, 163-164), wezwanie to zostało włączone do Konstytucji dogmatycznej o Kościele jako potwierdzenie zawartej w nim prawdy. Tym niemniej starano się nie wiązać go z żadną specyficzną teologią pośrednictwa, a jedynie wymienić pośród innych uznanych tytułów Maryi.

  Tekst soborowy mówi już zresztą o znaczeniu tytułu „Pośredniczki”, kiedy stwierdza, że Maryja „poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego” (Lumen gentium, 62).

  Jak przypominam w encyklice Redemptoris Mater, „pośrednictwo Maryi wiąże się ściśle z Jej macierzyństwem, które je wyróżnia od pośrednictwa innych istot stworzonych” (n. 38).

  Z tego punktu widzenia jest ono jedyne w swoim rodzaju i szczególnie skuteczne.

  2. W związku z tym, że niektórzy Ojcowie Soborowi mieli zastrzeżenia co do sformułowania „Pośredniczka”, Sobór starał się na nie odpowiedzieć stwierdzając, że Maryja jest „nam matką w porządku łaski” (Lumen gentium, 61). Przypomnijmy, że pośrednictwo Maryi wypływa zasadniczo z Jej boskiego macierzyństwa. Ponadto, uznanie roli pośredniczki zawiera się już w wyrażeniu „nasza Matka”, które proponuje doktryna pośrednictwa maryjnego, kładąc nacisk na macierzyństwo. I wreszcie tytuł „Matka w porządku łaski” wyjaśnia, że Dziewica współpracuje z Chrystusem w duchowym odrodzeniu ludzkości.

  3. Macierzyńskie pośrednictwo Maryi nie przesłania jedynego i doskonałego pośrednictwa Chrystusa. Istotnie, nazywając Maryję „Pośredniczką”, Sobór dodaje natychmiast: „Rozumie się to jednak w taki sposób, że niczego nie ujmuje ani nie przydaje godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika” (por. tamże, 62). I przytacza w związku z tym znany tekst z Pierwszego Listu do Tymoteusza: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (2, 5-6).

  Sobór stwierdza ponadto, że „macierzyńska (…) rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc” (Lumen gentium, 60).

  Dlatego Maryja, w żaden sposób nie utrudniając Chrystusowi spełniania jedynego pośrednictwa, ukazuje raczej jego owocność i skuteczność. „Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją” (tamże).

  4. Wartość pośrednictwa Maryi ma swe źródło w Chrystusie i dlatego zbawienny wpływ Najświętszej Panny „nie przeszkadza (…) w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją” (tamże).

  Stwierdziwszy, że dzieło „Pośredniczki” jest wewnętrznie zorientowane na Chrystusa, Sobór zachęca wiernych do zwracania się do Maryi, aby „wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela” (tamże, 62).

  Nazywając Chrystusa jedynym Pośrednikiem (por. 1 Tm 2, 5-6), Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza wyklucza jakiekolwiek inne, paralelne pośrednictwo, z wyjątkiem pośrednictwa podporządkowanego. Autor bowiem, przed omówieniem jedynego i wyłącznego pośrednictwa Chrystusa, zaleca, by „prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi” (1 Tm 2, 1). Czyż modlitwy nie są formą pośrednictwa? św. Paweł twierdzi wręcz, że jedyne pośrednictwo Chrystusa sprzyja powstawaniu innych pośrednictw, zależnych i służebnych. Gdy Apostoł głosi, że pośrednictwo Chrystusa jest jedyne, pragnie wykluczyć jakiekolwiek inne pośrednictwo niezależne lub konkurencyjne, nie zaś inne formy dające się pogodzić z nieskończoną wartością dzieła Zbawiciela.

  5. Możliwe jest uczestniczenie w pośrednictwie Chrystusa w różnych sferach dzieła zbawienia. Lumen gentium stwierdza, że „żadne (…) stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem”, po czym ukazuje, w jaki sposób stworzenia mogą mieć udział w pewnych formach pośrednictwa zależnych od Chrystusa. Stwierdza mianowicie: „jak kapłaństwo Chrystusa w rozmaity sposób staje się udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu, i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle” (n. 62).

  W tym pragnieniu tworzenia form uczestnictwa w jedynym pośrednictwie Chrystusa objawia się bezinteresowna miłość Boga, który chce dzielić się tym, co posiada.

  6. Czymże jest bowiem macierzyńskie pośrednictwo Maryi, jeśli nie darem Ojca dla ludzkości? Oto dlaczego Sobór stwierdza na zakończenie: „Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych” (tamże).

  Maryja wypełnia swoje macierzyńskie dzieło w stałej zależności od pośrednictwa Chrystusa i od Niego otrzymuje to wszystko, co Jej Serce pragnie przekazać ludziom.

  W swoim ziemskim pielgrzymowaniu Kościół doświadcza „ciągle” skuteczności działania „Matki w porządku łaski”.

  Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

  Dzisiaj rozpoczyna się październik — miesiąc różańca świętego — i to się łączy bardzo blisko z tematem dzisiejszej katechezy, poświęconej Matce Bożej jako Pośredniczce naszej.

  Św. Paweł uczy, że jeden jest Pośrednik nasz, Jezus Chrystus. Jeden jedyny jest Pośrednik między Bogiem a ludźmi i między ludźmi a Bogiem: Chrystus Odkupiciel świata. Ale to jedyne i wyłączne pośrednictwo Chrystusa nie wyklucza innego pośrednictwa. I właśnie w taki sposób Matka Boża jest szczególną Pośredniczką jako matka. Jest to pośrednictwo macierzyńskie, a wiadomo, że macierzyńskie pośrednictwo wiele znaczy w stosunkach nie tylko ludzkich, ale także Boskich.

 • Czy mogłabyś w jednym zdaniu napisać o co Ci chodzi? Rzucasz cytatami z PS na prawo i lewo ale nie wiem do czego Twoje wywody mają doprowadzić? Co nam konkretnie zarzucasz? Że modlimy się do Boga za wstawiennictwem Maryi? Nie chcesz się modlić za jej wstawiennictwem to nie musisz…

 • Ok. Kasiu, strasznie sie zagalopowalas. Ale do tej pory nie odpowiedzialas na moje pytania. Dogmat Sw. Obcowania juz odpuszczam bo powiesz, ze to jest ludzki wymysl w kosciele.
  Ale czy Pan Jezus powiedzial do wszystkich ludzi np. gdy rozmnozyl chleb i ryby (ok. 15 tys ludzi wlacznie z kobietami i dziecmi) „Idzcie i nauczajcie wszysktie narody, komu grzechy odpuscicie beda im odpuszczone, komu zatrzymacie, beda im zatrzymane”? Czy powiedzial to do waskiego grona apostokow-kaplanow.
  Drugie- „co zwiazecie na ziemi bedzie zawiazane w niebie, a co rozwiazecie na ziemi, bedzie rozwiazane w niebie. Do kogo to Pan Jezus powiedzial?
  Trzecie- kogo Pan Jezus nazwal „plemie zmijowe”, bo przeciez nie zwyklych postronnych ludzi ani apostolow. I dlaczego ich tak nazwal.
  Wytlumacz mi to, i nie nazywaj ludzi wierzacych klamcami, bo jak napisala Teresa, szatani wyli z wscieklosci gdy O. Daniel uwalnial ludzi z demonow jehowych.
  Ciekawa jestem, czy zaraz mi odpiszesz, czy bede musiala poczekac kilka dni zanim nie skontaktujesz sie ze swoim „guru” i dostaniesz nauki.

 • Nie wiem Tereso czy jest szczęśliwa czy też nie ale na pewno głęboko zauroczona teologią protestancką marginalizującą rolę Maryji i Świętych.

 • Anna to takie przejęzyczenie , bo Jezus uwalnia .O.Daniel jest tylko narzędziem w reku Boga . Kasia potrzebuje modlitwy za siebie. No ale dobrze trafiła na forum swojej , naszej Mamy

 • Teresa A,
  Oczywiscie, ze to jest moje przejezyczenie, „O. Daniel tylko sie modli, Bog uwalnia” ale masz racje w tym wypadku korekta jest KONIECZNA, bo wywola to olbrzymia fale tsunami.
  Rzeczywiscie tez mysle, ze Kasia potrzebuje modlitwy, inaczej nie byloby jej na tej stronie.

 • Kasia,
  Widze, ze skapitulowalas i juz nie dostane od ciebie odpowiedzi na moje pytania. Nawet twoj „guru” nie znajdzie odpowiedzi. Zycze Ci Blogoslawienstwa Bozego i bede sie modlic, zeby Maryja naprowadzila Cie na Dobra Droge! Z Bogiem Kasiu. Zycze powodzenia.

 • >

  Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!

  1 - 9 sierpnia 

  Nowenna

  za uzależnionych