Nowenna pompejańska – w skrócie

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami  Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:


Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez  upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

 • ja mam kilka pytań związanych z nowenną. Czy odmawiając nowennę można przed każdą z trzech części przedstawiać inną prośbę , czy tylko jedną tę samą na czas trwania nowenny tj. 27 dni . Drugie pytanie to czy w części drugiej nowenny tj. dziękczynnej też wymieniać prośby ,czy tylko dziękczynienie mimo że prośby nie zostały wysłuchane. Chciałbym też prosić jeśli to możliwe o odpowiedż bądż kontakt na mojego maila gdyż ja mam duże problemy z obsługą komputera . może kontakt z kimś kto by mógł mi pewne rzeczy wyjaśnić . Może można nawiązać kontakt z jakimś wielebnym księdzem. z góry dziękuję Krzysztof

  • Nowennę odmawia się w jednej konkretnej intencji, a więc przed każdą z części należy wypowiedzieć tą samą intencję.

 • Czy jak odmawiałam do tej pory tylko na koniec wszystkich części różańca Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! to czy muszę od początku zaczynać. Proszę o odp 🙂

  • do Kasia – ja nie mówiłam, bo nie wiedziałam, nie doczytałam, ale nie przerwałam Nowenny
   łaski otrzymałam, prośba wysłuchana

 • Jestem chyba zbyt tępy bo nie wiem jak odmawiać nowennę mimo wielu poszukiwań w necie.Jestem informatykiem ale to jest dla mnie za trudne!! Zwłaszcza nie mogę znaleść tekstu tajemnic różańca – chwalebnych,radosnych i bolesnych – co mam mówić w tych tajemnicach ????

   • Dzięki za linka ale co mam mówić w tych tajemnicach
    Jestem tam napisane :
    Część pierwsza — Tajemnice Radosne

    Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
    Nawiedzenie świętej Elżbiety
    Narodzenie Pana Jezusa
    Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
    Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

    czyli co mam powtarzać

    Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
    Nawiedzenie świętej Elżbiety
    Narodzenie Pana Jezusa
    Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
    Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

    i to wszystko ? jeśli chodzi o tajemnice radosne ?
    Dzięki i pozdrawiam

  • Hejj, odezwij się do mnie na email mogę Ci dokładnie wytłumaczyć słowo po słowie, bo wiem że z internetowych linków może być ciężko.
   Chetnie pomogę

 • Na początek można posłużyć się zwykłą książeczką do nabożeństwa, zawsze są tam rozważania poszczególnych tajemnic różańca, albo poszukać w internecie, ja znalazłam wiele bardzo dobrych. Później, tak było u mnie, można rozważać tajemnice po swojemu (np. Zwiastowanie NMP: Maryjo, Ty powiedziałaś Bogu „niech mi się stanie” i przyjęłaś Jezusa do swojego serca, daj mi siłę abym i ja mogła bezwarunkowo przyjąć Chrystusa do swojego serca i wszystko, co Bóg mi zsyła w życiu, abym miała ufność i siłę do pokonywania wszystkich trudności). Serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości w modlitwie.

 • To tak moja ściąga

  Tajemnice radosne

  Zwiastowanie N. M. P.
  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
  Wielu zastanawia się, jak mogło wyglądać to owocne zwiastowanie.
  Pewnie zwyczajnie, jak nasza modlitwa skupiona na Jezusie i owocująca wylaniem Ducha Świętego. Prośmy Maryję, byśmy nigdy nie zagubili zmysłu modlitwy, znaku działania w nas Ducha Świętego.

  Nawiedzenie św. Elżbiety
  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane od Pana. Taką pochwałę usłyszała Maryja od swej krewnej Elżbiety, kiedy ją nawiedziła sześć miesięcy po swym poczęciu, za to, że przyjęła wolę Bożą
  i podjęła współpracę z Bogiem. Błogosławiony jest również każdy z nas, który zawierzył Bożej Opatrzności działającej w naszym życiu i Nią się kieruje. Uczmy się tego od Maryi.

  Narodzenie Jezusa
  Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
  w gospodzie. Jak to możliwe, spytasz, by taki początek zgotowała Jezusowi Moc Najwyższego. Nie dziw się, miłość Boga szanuje decyzje człowieka, nawet tego, który nienawidzi. Czy jest w twoim sercu miejsca dla Jezusa? Spójrz na Maryję!

  Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu. Takie słowa wypowiedział starzec Symeon, kiedy ujrzał Jezusa ofiarowanego przez rodziców w świątyni. Jezus, Syn Boży, staje się faktem historycznym, a przez
  to kryterium prawdziwego człowieczeństwa, by poruszyć każde ludzkie serce:
  to Maryi, to moje i to twoje.

  Znalezienie Jezusa w świątyni
  A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Wspomnienia związane z Bogiem, kształtujące naszą pamięć i przynależność do Boga. Wiara i tradycja wpisana w historię naszego życia. Znasz historię interwencji Bożych w twoim życiu? Podglądnij, jak robiła to Maryja. Patrz na wiarę twoich ojców i buduj własną historię z Bogiem.

  Tajemnice światła

  Chrzest Jezusa w Jordanie
  Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel spełnił misję powierzoną Mu przez Pana, by życiem swoim oraz chrztem wzywać ludzi do nawrócenia, czyli powrotu do Boga. Temu chrztowi poddał się Jezus, by dać mu prawdziwą moc zbawczą, dla każdego, kto go przyjmuje. Czy wiesz, że jest to początek światła Bożego w twoim życiu?

  Wesele w Kanie Galilejskiej
  Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Dwa serca, matki i Syna, na tyle się znające, że jedno potrafi odczytać intencje drugiego. W Kanie, podczas wesela, padło kolejne zapewnienie Maryi, że Jezus ma moc działania, kiedy człowiek zdecyduje się Go obrać za drogowskaz i światło swego życia. Jest to szczególna łaska Boża dla wszystkich małżeństw. Czy tego samego nie powtarza wciąż Maryja w swoich objawieniach?

  Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i słabości wśród ludu. Jezus rozpoczyna swoją misję zbawienia: naucza, głosi Ewangelię, leczy słabości ciała i ducha. Idzie wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, gdzie jest głód Boga i prawdy. Jego Kościół jest dziś środkiem dotarcia do każdego ludzkiego serca na całym świecie, nie tylko Galilei, by każdy mógł zobaczyć „jak dobry jest Bóg”.

  Przemienienie Jezusa na Górze Tabor
  Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Słowa Piotra, jednego z trzech zaufanych apostołów, którym Jezus ukazuje swoją chwałę na Górze Przemienienia. Nawet nie wyobrażasz sobie, ile światła płynie z obecności Boga w życiu człowieka. Te same napotykane sprawy oświecone łaską Bożą przybierają całkiem inny wymiar. Przyczyniają się do tego, że doceniamy każdą naszą chwilę jako dar Boży, za który Mu dziękujemy. Za apostołami wołajmy: Jak dobrze Panie, że jesteś w naszym życiu.

  Ustanowienie Eucharystii
  Bierzcie, to jest ciało moje. To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Słowa Jezusa podczas ostatniej wieczerzy nad chlebem i winem, które sprawowane podczas żydowskiej Paschy zaczęły oznaczać Jego ciało i krew, przelane już wkrótce, następnego dnia, dla zbawienia świata. Jest to tajemnica świętej Eucharystii, dzięki której na nas i dla nas dokonuje się jego dzieło zbawcze na krzyżu. Oto wielka tajemnica wiary, oto nieustanne światło życia.

  Tajemnice bolesne

  Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Chodzi o smutek Jezusa spowodowany zbliżającą się godziną cierpienia, a dokładnie, jej formą — drogą krzyżową. Właśnie w ten sposób Bóg chce pokazać swoją miłość dla grzesznika. Ilu z nas obawia się śmiertelnej choroby i przeżywa drastycznie jej przebieg. Sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza, gdy chodzi o śmierć duchową w ciężkich grzechach. Jezus staje w Ogrójcu na początku swej drogi krzyżowej, aby każdemu z nas było lżej cierpieć i umierać.

  Biczowanie Pana Jezusa
  Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. Słowa Piłata, by usprawiedliwić jego zgodę wydania na śmierć niewinnego Jezusa. Wielu ludzi nie widzi związku Jego cierpienia i śmierci z własnym życiem. A Jezus dokładnie chce, aby każdy nasz osobisty grzech kojarzył się z Jego męką, którą podjął właśnie dla naszego usprawiedliwienia. Nic też nie zmieni naszej winy, gdy będziemy zasłaniali się kimś gorszym od nas, w rodzaju mordercy Barabasza. Biczowanie, na ironię, stało się dla Piłata formą usprawiedliwienia.

  Cierniem ukoronowanie
  Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. Oto przykład, jak można sobie drwić z Boga. Purpura i korona, znaki królewskiego panowania włożone jednak na zmasakrowane ciało i z racji ciernia raniące głowę. Jezus królujący w naszym życiu pełnym grzechu i bez chęci poprawy
  to istne cierniem ukoronowanie. Czy wiesz o tym?

  Droga krzyżowa
  Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Praca w polu, tak jak inne ludzkie zajęcia czasem są ciężkie, ale wewnętrznie umotywowani pracujemy dla utrzymania naszych rodzin i nas samych. W osobie Szymona z Cyreny Bóg daje nam możliwość dźwigania krzyża Chrystusowego i w ten sposób przyczyniania się, choć troszkę naszą pracą i ofiarą do zbawiania świata. Pamiętaj o tym, gdy jest ci ciężko.

  Śmierć Jezusa na krzyżu
  Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. A gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus, świadom swego dzieła zbawczego w bolesnym uścisku śmierci krzyżowej mógł wreszcie wyrzec: wykonało się. I tak wytrwał do końca swej misji oddając wreszcie ducha. Śmierć jest tajemnicą, która definitywnie rozwiązuje problem cierpienia. Śmierć Chrystusa jest tajemnicą, która definitywnie pokonuje oścień samej śmierci.

  Tajemnice chwalebne

  Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  Udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Maria Magdalena jest z woli Chrystusa pierwszą głosicielką dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tajemnica Jego śmierci otwiera bramy życia wiecznego i przydaje światu nowy wymiar Boży, którego ścieżkę utorował zmartwychwstały Pan.

  Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  A kiedy (Jezus) ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Tak Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, opisał wstąpienie Jezusa do nieba
  w obecności apostołów. Wrócił tam, skąd pierwotnie przyszedł, do Boga, tj. do nieba, otwierając nam nowy wymiar Boży. Świadomość obecności tego wymiaru w naszej codzienności napawa nas, tak jak i apostołów, radością, pomagając znosić dla Boga wszelkie przeciwności.

  Zesłanie Ducha Świętego
  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
  i napełnił cały dom, w którym przebywali. Radość uczniów płynęła nie tylko
  z faktu obecności nowego, wiecznego wymiaru w ich życiu, ale również obecności Ducha Świętego, który pozwalał na nich samych i przez nich realizować dzieło zbawcze Chrystusa. Dziwna moc napełniała ich odwagą do świadczenia o Chrystusie, aż po krańce świata. Tę moc mamy wciąż w Jego Kościele.

  Wniebowzięcie N.M.P.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja już na samym początku dziękuje Bogu za Jego zamiary spełnione na Jej osobie. Wybrana, poprzez współpracę z łaską Bożą, była nie tylko świadkiem Bożych tajemnic, ale sama stała się ich pierwszym zwiastunem i rękojmią Bożych zapowiedzi. Została już wzięta tam, dokąd dąży jeszcze każdy z nas.

  Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
  Na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
  Wieniec z dwunastu gwiazd, to korona chwały i przykład wszelkich cnót stawiający Maryję w roli modelu i wzoru życia chrześcijańskiego. Niepokalana
  i ukoronowana chwałą Maryja – to także dar Boga dla człowieka, idealny wzorzec człowieczeństwa.

  Z Bogiem

 • Czyli rozumiem,że mam powtarzać to co powyżej napisane jeśli chodzi o tajemnice różańca.
  Dzięki wielki i pozdrawiam
  I na koniec pytanie – ile Wam zajmuje czasu dziennie odmawianie nowenny ?

 • Dziękuję wszystkim bardzo za pomoc już poukładałem sobie i wiem jak to odmawiać 🙂

 • Mnie odmawianie NP zajmuje od 1 do 1,5 godziny, ale to sprawa indywidualna. Na początku odmawiałam bardzo szybko, bo ciągle miałam wrażenie, że nie zdążę. Teraz odmawiam wolniej, dużo spokojniej, trzeba znaleźć własne tępo. Zależny też od dnia, kondycji fizycznej, tj, zmęczenia, od długości rozważań (czy czytam, czy sama w myślach rozważam). Z perspektywy czasu i odmówienia 3 NP, myślę, że najważniejsza jest determinacja i przekonanie, że jak się zacznie, to człowiek sam myśli i tak organizuje czas w ciągu dnia, że czas się znajdzie i wszystko jest lepiej zorganizowane. Ja zaczęłam od prostej rzeczy, zrezygnowałam z wieczornych wiadomości i seriali, klękałam o 19:30 i to był dla mnie sygnał, że już czas. Na pewno im później się odmawia, tym trudniej, bo sen i zmęczenie są przeszkodą. Zdarzało mi się wietrzyć mocno pokój w zimie, bo zasypiałam na klęcząco, czy stojąc, mam też zawsze szklankę wody, ale to już sytuacje ekstremalne. Życzę wytrwałości i doskonalenia się w modlitwie. Jak nie mam siły, to powtarzam sobie, że moc w słabości się doskonali. Pozdrawiam.

 • Czy w czasie odmawiania NP należy codziennie uczęszczać na Mszę Św. czy wystarczy tylko nabożeństwo w niedzielę?

  • nie musisz codziennie chodzić do kościoła zastosój się tylko do samej treści nowenny pompejańskiej do tych modlitw które trzeba odmówić nic tam nie ma o dodatkowym chodzeniu do koscioła

 • Nie ma obowiązku codziennej mszy św., ale z własnego doświadczenia wiem, że człowiek chce być bliżej Boga i albo szuka jeszcze innych modlitw, albo częściej chodzi do spowiedzi i na mszę św., nigdy nie zaszkodzi a pomóc może.
  Z Bogiem.

 • co to oznacza jeżeli mam coraz większą niechęć do Nowenny a mimo wszystko coś skłania mnie do jej odmawiania? odmawiam NP dopiero trzeci dzień, czy to znaczy, że Bogu podoba się moja intencja?

  • Droga Marto ja uważam że jeżeli ta prośba w intencji której odmawiasz jest dla Ciebie tak ważna to powinnaś się o nią modlić dzień po dniu i każdego dnia myśleć tylko o jednym dniu wtedy będzię Ci łatwiej wytrwać te 54 dni nikt nie mówi że modlitwa przychodzi mu łatwo sama SW Faustyna Kowalska mówiła że modląc się doznawała różnych stanów nieraz wielkiej oschłości nieraz zniechęcenia Pan Bóg wtedy chciał sprawdzić jej wiarę czy wytrwa w wierze i dawał jej takie właśnie odzczucia na modlitwie ale ona wiedziała i modliła się tak została Swiętą

 • No to chyba ja zle odmawiam MOJ ROZANIEC,,,poniewaz wymieniam tajemnice rozanca ale bez rozwarzan 🙁

 • 2 lutego rozpoczelam 3 nowenne o znalezienie pracy dla mojej corki i w dalszym ciagu nic,ale sie nie zniechecam tylko szkoda mi mojej corki ze nikt nie chce jej dac szansy wykazac sie zdolnosciami jakie posiada.
  Anna.

  • Pani Anno polecam modlitwę do Św, Ks, Josemarii w intencji znalezienia pracy. Mnie pomogła. Pozdrawiam

 • Hej Anna – nie poddawaj się i ufaj Opatrzności Bożej. Może gdyby Córka otrzymała pracę teraz byłaby w niej poniżana, oszukiwana, zmuszana do nieetycznych działań? A może sama uległaby pokusie nieuczciwości, pychy, wykorzystywania pracowników itd? Tak to już jest, że każdy ma talenty – i każdy musi je pomnażać. Trwaj w modlitwie, czerp z niej pokój i nie martw się na zapas. Bóg z Tobą! Aldi

 • Skończyłam swoją pierwszą nowennę- zaczęłam następną. Chyba jednak coś pokręciłam- jak odmawia się tajemnice bez rozważań, czy wtedy taka modlitwa jest ważna? W książeczce do nabożeństwa jest tylko ogólne znaczenie części różańca. Ja porostu myślę o każdej tajemnicy w trakcie odmawiania. Nie jestem idealną katoliczką, nie wiem czy modlę się we właściwy sposób. Odmawianie nowenny rozpoczęłam by ratować bliskie mi osoby- prosząc o nawrócenie dla nich. Mam nadzieje, że Matka Boska nie jest drobiazgowa i że liczy się szczerość intencji. Moje sprawy wymagają czasu, nawrócenie nie przychodzi tak od razu po skończeniu modlitw- czekam więc- Maryja na pewno zapisała moje prośby w Swoim sercu- ufam Jej, że może pomóc, choć myślę, że taki pokręcony grzesznik jak ja niekoniecznie zasługuje na pomoc. Całe szczęście, że Ona kocha także takich, jak ja.

 • Pragne zaczac Nowenne za swoje dzieci. Wiem, ze tylko jedna intencja moze byc podana. Mam dwoch synkow i czy musze osobna Nowenne za kazdego z nich, czy moge za nich modlic sie w jednej nowennie? Dziekuje

 • Ja równiez mam pytanie, bardzo chciałbym przeczytac opinie osób duchownych w tym temacie…
  Moje zapytanie dotyczy intencji mojej Nowenny, która odmawiam od 3 dni. Modle sie o wybaczenie ze strony mojej partnerki – nie jestem jej mężem niesety, ona jest w trakcie rozwodu ale przed długi czas tworzylismy udany zwiazek i bylismy szczęśliwi. Wychowywałem z nia jej dwoje dzieci, kocham ich bardzo i byłem im ojcem. Zniszczyłem wszystko zdrada, moja zdrada. Złamałem i zniszczyłem zycie jej i chłopców, zrujnowałem zdrowie moim uczynkiem, nawet nie wyobrzazam sobie co ta wspaniała kobieta przeszła przeze mnie. Nie ma wytłumaczenia oczach Pana – zgrzeszyłem mysla, mowa i uczynkiem. Błagam o wstawiennicto Św Ritę.
  Moja partnerka nie jest osoba wierzaca, a moja intencja to prosba do Boga Wszechmogacego o nawrócenie jej na wiare i otwarcie serca na mnie, by mi wybaczyla i pozwoliła odbudowac nasz związek…..
  Pytanie brzmi, czy moja intencja jest w sprzecznosci z Wiarą ? Wszak modle sie o powrót nie do żony a do partnerki, z która nie mam ślubu. Kocham ja jednak bardzo i moja kolejna intencja Nowenny chce uczynić prosbę do Boga o cud i mozliwość usankcjonowania naszego zwiazku w oczach Boga. Wierze mocno ze mi wybaczy, zarówno Bóg jak i ona, bo dla Boga nie istnieja rzeczy nimożliwe Pragne ofiarowac Bogu kazdą szczesliwa chwile spedzona w tym zwiazku w przyszłosci, jesli Bog raczy mi dać szanse ten zwiazek odbudaowac, w czym pokładam głeboka wiarę ……
  Będę wdzieczny za poradę. Nie ustawajcie w Wierze i wspomózcie nedznego grzesznika w staraniach. Bóg z Wami.

 • Nowenna Pompejanska,to cudowne błogosławieństwo dla każdego potrzebującego…..to najmocniejsze modlitwa jaką znam- nie do odparcia, pod warunkiem , że szczerze i z wiara codziennie ja będziemy odmawiać. Modlitwa” przenosi góry” i działa cuda.

 • >

  Zapisz się na nasz biuletyn i otrzymuj comiesięczne wiadomości w temacie nowenny pompejańskiej!