sw-jozef

Dodaj komentarz

Magnesy i ołtarzyki

z Matką Bożą

Pompejańską