Daniel: uzdrowienia synów z alkoholizmu i narkotyków

Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym podzielić się tym jak Nowenna oddziaływ0łóje na życie w moi przypadku trzeba by bardzo długo opowiadać ale uzdrowienia synów z alkoholizmu i narkotyków są najlepszym przykładem na jej moc oprócz tego bardzo wiele innych rzeczy wszystkich którzy chcieli by ofiarować swoje modlitwy za innych a także tych którzy potrzebują wsparcia w modlitwie zapraszam do Modlitewnego Apostolstwa Maryi w skrócie MAM kontakt mam.maryje@op.pl
pozdrawiam Daniel

Chcesz widzieć świadectwa nowenny pompejańskiej na Facebooku?
To proste – kliknij na >>POLUB >>

3 myśli na temat „Daniel: uzdrowienia synów z alkoholizmu i narkotyków

 1. Obietnice dla odmawiających modlitwy do Najświętszej Głowy Siedlisko Bożej Mądrości

  Pan Jezus wielokrotnie objawiał się siostrze Helenie Higginson i zwierzał ze swych cierpień i żalów:
  „Moja Dusza – mówił nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Moj Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję unwielbienia wszystkiego, co jest we Mnie. Jednak Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniem uwieńczona Głowa, Siedlisko Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy – smutnej aż do śmierci. Moje sece znalazło tysiące serc. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Twarz Moja jest zabrudzona, Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi, a nie ma nikogo,kto by je wytarł i odświeżył i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukam kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo. ”

  Na przestrzeni lat 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic dla tych, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Siedlisko Mądrości Bożej.

  „Każdy, kto przyczyni się do rozpowszechnienai tego nabożeństwa, otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. Ale biada temu, kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie, gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie poznają swojego miejsca.”

  Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich, którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy.

  Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i Ludzi tych, którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi i obdarzy ich szczęściem nieskończonym.

  Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej, gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana jako Siedlisko Mądrości Bożej.

  Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo.

  Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo.

  Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy, tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca, Syna i Ducha Św.

  Ci, którzy praktykują to nabożeństwo do Siedliska Bożej Mądrości, otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  Nasz Pan powiedział, że to wszystko, co obiecał tym, którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę, zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili, albo byli pośrednikami, żeby inni tak czynili.

  „O Najświętsza Głowo, niech Twoja Mądrość prowadzi nas, a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie, abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych, którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim”.

  „Tym, którzy Mnie czczą udzielę czegoś z Mojej mocy i będę im Bogiem, a oni będą moimi dziećmi. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach. ”

  Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią, która wyznacza liczbę Jego wybranych. Tych, którzy ujrzą Jego Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do zrozumienia , że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał na myśli Jego Najświętszą Głowę, Siedlisko Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani.

  Nasz Pan pokazuje jej te wielkie błogosławieństwa i łaski, które chowa dla tych wszystkich, którzy będą działać po lini Jego Boskiej Woli.

  LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA SIEDLISKA BOŻEJ MĄDROŚCI:

  Kyrie elesion, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj sie nad nami.
  Najświętsza Głowo Jezusa – utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najśw. Maryi Panny – zmiłuj się nad nami.
  Najświętsza Głowo Jezusa – Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Świątynio Mądrości Bożej,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Ognisko przedwiecznej Jasności,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Zabezpieczenie przeciw błędom,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Słońce Nieba i Ziemi,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Skarbnico wiedzy i rękojmo wiary,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Pełna łaski i prawdy,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Żywa lekcjo pokory,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która doznałaś pieszczot Najśw. Maryi Panny,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Na której Duch Święty spoczoł,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która zezwoliłaś na odbicie Twej Chwały, by zajaśniała na Taborze,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Której podobał się pachnący olejek Magdaleny,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nienamaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Krwawym potem zlana w Getsemani,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która płakałaś nad naszymi grzechami,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Cierniem uwieńczona,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Haniebnie znieważona w czasie Męki,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Pocieszona serdecznym gestem Weroniki,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Przewodniczko nasza i Nadziejo Nasza,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która znasz wszystkie nasze potrzeby,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która udzielasz wszystkich łask,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która rządzisz światem,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która znasz tajemnice naszych serc,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Którą oby cały świat poznał i czcił,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Która zachwycasz Aniołów i Świętych,
  Najświętsza Głowo Jezusa – Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami.

  – Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu
  – I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości.

  MÓDLMY SIĘ
  O Jezu, który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody, przyobiecanej Twoim wybranym. Amen.

  O Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach.

  O Miłości Najświętszego serca spal mnie Twoim ogniem.

  O Siedlisko Mądrości Bożej i Siło przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca – oby wszystkie umysły Ciebie poznały , wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.

  O Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twojego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Boga-Człowieka.

  O Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.

  O Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość,teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania łask – przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej.

  Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu Chwała Ojcu…..(3 x)

A Ty co o tym myślisz? Napisz!